Použití betonu s nízkým vývojem hydratačního tepla na stavby patek větrných elektráren

Obnovitelné zdroje energie jsou a budou nedílnou součásti energetického mixu České republiky. Kromě vodních elektráren jsou z hlediska „betonařiny“ zajímavé i projekty elektráren větrných. Jelikož se jedná o masivní konstrukce, je nutno věnovat se návrhu betonové směsi s vyšší pečlivostí. V článku je blíže představeno několik realizací projektů větrných elektráren zhotovených v letech 2018 až 2023 na střední a severní Moravě.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

USE OF CONCRETE WITH A LOW HEAT OF HYDRATION FOR THE CONSTRUCTION OF WIND TURBINE FOUNDATIONS

Renewable energy sources are and will remain an integral part of the Czech Republic’s energy mix. In addition to hydro-electric power plants, wind power projects are also interesting from a “concrete” point of view. As these are substantial structures, the design of the concrete mix must be handled with particular care. In this article, several wind power plants constructed between 2018 and 2023 in Central and Northern Moravia are presented in detail.


Související články

1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Věda a výzkum

Měření hydratačního tepla cementu

Článek popisuje izotermní kalorimetrickou zkoušku cementu, která se používá ke stanovení vývoje hydratačního tepla cementu a navíc poskytuje i cenné informace o rychlosti a mechanismu hydratace konkrétního cementu. V článku jsou kromě postupu zkoušky prezentovány a komentovány...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Věda a výzkum

Stanovení dob tuhnutí cementové kaše pomocí ultrazvukové impulsové metody

Sledováním počátečních fází tuhnutí a tvrdnutí cementových kompozitů se zabývá celá řada zkušebních metod. Nejznámější a nejpoužívanější je tzv. Vicatova metoda. Asi největší nevýhodou této metody je její invazivní charakter, který může způsobovat vysokou variabilitu výsledků...
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Betonové vozovky

Rychletvrdnoucí beton pro sanaci cementobetonových ploch

Opravy přistávacích a vzletových drah, pojezdových drah a odstavných ploch letišť je nutné provádět s minimálním dopadem na samotný letištní provoz. V takových případech se během posledních 15 let osvědčilo použití nové generace rychletvrdnoucích betonů. V článku je blíže pops...