Spektrum

2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Spektrum

Ježíš přijímá kříž: II. zastavení křížové cesty města Židlochovice

V Židlochovicích je v plánu realizovat novou křížovou cestu, jež svým neobvyklým abstrahujícím provedením vychází z respektu vůči tradici, ale zároveň promlouvá současným jazykem. Pozoruhodné je přitom jak umělecké uchopení těchto zastavení, tak vlastní technické zpracování, j...
2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Spektrum

Betonoví srdcaři

Umělecké betonářství Aspoň Tohle zhotovilo v únoru tohoto roku obří betonové srdce ze speciálního tixotropního jemnozrnného betonu. Autorem díla je akademická sochařka Veronika Durová, která na srdci pracovala šest let.
2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Spektrum

Proč ne?! 3D tisk pohledem italského architekta působícího na ČVUT v Praze

Jedním z projevů automatizace ve stavebním odvětví je aditivní robotická fabrikace, běžně označovaná jako 3D tisk. I přestože je v současné době tato technologie v začátcích, resp. její procentuální zastoupení na celkové stavební produkci je minimální, rozhodně jsou do této ob...
4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Spektrum

Vybrané rozdíly v navrhování integrovaných mostů v České republice a Německu na příkladu projektu rekonstrukce dálnice A3 Norimberk — Frankfurt

Vzhledem k historickému vývoji a díky jednotným evropským předpisům máme se sousedním Německem mnoho společného, avšak z hlediska navrhování mostních konstrukcí zde existuje řada odlišností. V článku jsou na příkladu integrovaných rámových mostů zmíněn...
3/2022 Mosty a tunely | 10. 9. 2022 | Spektrum

Analýza činností technického dozoru v praxi – dopravní stavby v ČR

Příspěvek pojednává o analýze činností technického dozoru pro silniční stavby v praxi, přibližuje jeho náplň v České republice a s tím spojené nástroje pro řízení a management stavby. Dále je předložena analýza volby smluvních podmínek FIDIC využitých v rámci významných doprav...