Spektrum

11. 12. 2023 | Spektrum

Paul F. Ast a jeho stavby nejen v Torontu

Pavel Ast je český inženýr – statik, jenž v roce 1965 dokončil studium na ČVUT v Praze. Uplynulých 53 let strávil v kanadském Torontu, kde dosáhl významných úspěchů ve světovém měřítku. Dnes je partnerem společnosti Jablonsky, Ast and Partners Consulting Engineers. V článku je...
11. 12. 2023 | Spektrum

Revitalizace centra města Kopřivnice

Kopřivnice se letos dočkala důstojné podoby centra města, jejíž autorem je architekt a kopřivnický rodák Kamil Mrva se svým kolektivem. V čl...
11. 12. 2023 | Spektrum

Muzeum a knihovna prezidenta Abdullaha Güla

Dvě budovy, které byly součástí textilní továrny Sümerbank, byly zrekonstruovány a slouží nyní jako muzeum a knihovna. Důležitou roli při jejich návrhu hrál respekt k původní architektuře.
2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Spektrum

Ježíš přijímá kříž: II. zastavení křížové cesty města Židlochovice

V Židlochovicích je v plánu realizovat novou křížovou cestu, jež svým neobvyklým abstrahujícím provedením vychází z respektu vůči tradici, ale zároveň promlouvá současným jazykem. Pozoruhodné je přitom jak umělecké uchopení těchto zastavení, tak vlastní technické zpracování, j...
2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Spektrum

Proč ne?! 3D tisk pohledem italského architekta působícího na ČVUT v Praze

Jedním z projevů automatizace ve stavebním odvětví je aditivní robotická fabrikace, běžně označovaná jako 3D tisk. I přestože je v současné době tato technologie v začátcích, resp. její procentuální zastoupení na celkové stavební produkci je minimální, rozhodně jsou do této ob...