Reakce na článek uveřejněný v čísle 3/2023 s názvem Možnosti stanovení k‑hodnoty pro elektrárenský popílek

Koncept ověření k-hodnoty pro aktivní příměsi do betonu, umožňující nahradit část cementu použitou příměsí, zapracoval Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., do textu Evropského dokumentu pro posuzování (EAD) 200026-00-0301 pro velmi jemně mletý vápenec jak...