11. 12. 2023 | Materiály a technologie

Použití betonu s nízkým vývojem hydratačního tepla na stavby patek větrných elektráren

Obnovitelné zdroje energie jsou a budou nedílnou součásti energetického mixu České republiky. Kromě vodních elektráren jsou z hlediska „betonařiny“ zajímavé i projekty elektráren větrných. Jelikož se jedná o masivní konstrukce, je nutno věnovat se návrhu betonové směsi s vyšší...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Stavební konstrukce

Suchá nádrž Jelení na horním toku řeky Opavy v Jeseníkách

Suché nádrže, v nichž se při běžných průtocích voda nezadržuje, mohou pomoci zabránit ničivému průchodu povodňové vlny. V době klidného stavu na vodních tocích jsou zpravidla zatravněny, příp. mohou mít podobu mokřadu. V článku je blíže představena suchá nádrž Jelení včetně be...