Reakce a připomínky čtenářů

Reakce na článek uveřejněný v čísle 3/2023 s názvem Možnosti stanovení k‑hodnoty pro elektrárenský popílek

Koncept ověření k-hodnoty pro aktivní příměsi do betonu, umožňující nahradit část cementu použitou příměsí, zapracoval Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., do textu Evropského dokumentu pro posuzování (EAD) 200026-00-0301 pro velmi jemně mletý vápenec jak...

Krátký komentář k článku Studium vlivu druhu provzdušňovacích přísad na vlastnosti provzdušněných betonů uvedeném v č. 4/2022

Pro zajištění vývoje a obecně i výstavby železobetonových konstrukcí, které inženýrská obec ve světě užívá již více něž 150 let, je jednoznačně důležité si neustále klást otázky, jaké interakce jednotlivých složek samotného betonu mohou mít vliv na celkovou kvalitu a trvanlivo...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Reakce a připomínky čtenářů

Jaká je pravda o pražských mostech?

Vážené čtenářky a čtenáři, vážená redakce, v minulém vydání časopisu se zde bohužel objevil čistě politický úvodník prof. Jana L. Vítka zakončený výzvou k volbám. Jako zástupci vedení Prahy tímto reagujeme a chtěli bychom vám přinést naopak data a fakta o vývoji pražské dopra...