2/2021

Téma čísla

Architektura

10. 6. 2021

Úvodník

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Úvodník

Síla architektury

Dlouhodobě se vedou diskuze, jestli je česká architektura světová. Konkrétně to znamená, může-li se srovnávat s architekturou velikostí obdobných zemí, jako je Rakousko, Švýcarsko či Nizozemí, ale také kupříkladu Dánsko, Norsko nebo Švédsko. Zmíněné státy totiž představují jak...

Rozhovor

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Rozhovor

Svět duchovní hloubky a kosmické výše

Rozhovor Petra Volfa s profesorem Zdeňkem Fránkem, nositelem titulu Architekt roku 2020, o inspiraci, nadání, víře, stavění budoucnosti, renesanci a betonu.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Rozhovor

Ukotvení

Rozhovor Petra Šmídka s americkým architektem Stevenem Hollem, jehož stavby jsou doslova po celém světě a podle jehož návrhu se bude v Ostravě stavět nový koncertní sál

Architekti a architektura

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Architekti a architektura

Pritzkerovu cenu za architekturu 2021 získali Anne Lacatonová a Jean-Philippe Vassal

V článku je stručně představena tvorba a přístup k architektuře autorské dvojice Anne Lacatonové a Jean-­Philippa Vassala, jež jsou letošními laureáty prestižní Pritzkerovy ceny.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Architekti a architektura

Betonové stavby Stevena Holla

Tvorbu amerického architekta Stevena Holla (*1947 Bremerton, Washington, USA) lze jasně rozpoznat podle nepřehlédnutelného rukopisu. Na rozdíl od Franka Gehryho nebo Thoma Mayne však nespoléhá pouze na formální stránku, ale pokaždé ve svých stavbách ukrývá příběh pevně spjatý...

Téma

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Téma, Stavební konstrukce

Památník Jana Palacha

V centru Všetat byl v minulém roce otevřen nový Památník Jana Palacha. Tvoří jej rodný dům Jana Palacha proměněný ve výtvarný objekt, novostavba pavilonu historické expozice a kontemplační zahrada. Záměr architekta vytvořit kontrast mezi původním obydlím Jana Palacha a pavilon...
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Téma, Stavební konstrukce

První kanadský památník obětem holokaustu

Podle návrhu studia Libeskind byl v kanadském hlavním městě Ottawě postaven první národní památník holokaustu. Železobetonová monolitická stavba, jejíž půdorys vychází z tvaru Davidovy hvězdy, je mementem jedné z nejtemnějších kapitol lidské historie.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Téma, Stavební konstrukce

Brána času v Moravské Třebové

Brána času je moderní architektonické dílo tvořené jedenácti železobetonovými segmenty, které mají shodný vnější rozměr, avšak liší se rozdílnou velikostí vnitřních otvorů. Vnitřní prostor brány představuje průběh časové osy v historii Moravské Třebové.

Stavební konstrukce

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Stavební konstrukce

Reach

Centrum múzických umění Johna F. Kennedyho ve Washingtonu, D.C., získalo nové prostory díky rozšíření s názvem Reach. Jako kontrapunkt k původní budově – velké „krabici“ posazené nad Potomacem – vytvořil Steven Holl a jeho tým tři zdánlivě oddělené abstraktní formy, které jsou...
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Stavební konstrukce

Sídlo společnosti Elklima v Pardubicích

Maximální využití pozemku, jedno nadzemní podlaží, přimknutí k uliční čáře, velkorysé prosvětlení jak administrativní, tak skladovací části, dvorek se zasazenými stromy, po­ bytová terasa na střeše – to jsou hlavní rysy nového sídla společnosti, které se přirozeně začlenilo do...

Sanace a rekonstrukce

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Restaurování betonové sochy Hudebník od Aloise Šutery

Zachování betonových uměleckých děl druhé poloviny 20. století a jejich kvalitní restaurování by si jistě zasloužilo širší společenskou debatu. V článku je za mnohé podrobněji představen jeden takový příklad, který byl již úspěšně dokončen.

Můj dům, můj beton

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Můj dům, můj beton

Rekonstrukce „na beton”

V příspěvku je představena proměna bytu v klasickém čtyřpatrovém panelovém domě v pražském Suchdole v působivé interiérové divadlo. Promyšlenou kompletní rekonstrukcí doslova „na beton“ byl vytvořen příjemný a zároveň praktický interiér.

Materiály a technologie

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Materiály a technologie

Pohledový beton pro novou expozici památníku heydrichiády

Národní kulturní památka Zámeček v Pardubicích postavená na bývalém místě popraviště gestapa uctívá památku 194 obětí, které zde byly zastřeleny v době heydrichiády. Nyní zde probíhají stavební práce, jejichž cílem je celý prostor podle návrhu Víta Podráského a Jana Žalského u...
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Materiály a technologie

Posuzování konstrukčního betonu s recyklovaným kamenivem s ohledem na trvalou udržitelnost

Stavební průmysl má mezi lidskými činnostmi svým rozsahem nepřehlédnutelný vliv na životní prostředí. V posledních letech je proto kladen velký důraz na trvalou udržitelnost stavebních konstrukcí a materiálů a jsou hledány cesty a způsoby, jak toho dosáhnout. Konkrétně jde o s...
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Materiály a technologie

Zásadní problémy v procesu povolování těžebních záměrů zejména u stavebních surovin

V článku jsou představeny rizikové faktory při schvalovacích procesech v rámci udržitelnosti a rozvoje využívání ložisek nerostných surovin pro stavební účely a zároveň jsou uvedena některá doporučení, která doposud shrnula Česká geologická služba.

Věda a výzkum

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Věda a výzkum

Stanovení míry zainjektování kabelových kanálků pomocí moderních diagnostických přístrojů

Článek se zabývá ověřením míry zainjektování kabelových kanálků předpínací výztuže injektážní maltou v mostních nosnících. Měření bylo provedeno na experimentálních modelech, které vycházely z nosníků KA­61, za pomoci nejmodernějších přístrojů – radarů GPR Live (8000) a PS 100...
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Věda a výzkum

Vliv kombinace vysokoteplotního popílku a inertních příměsí na fyzikálně-mechanické parametry betonového kompozitu

Článek se zabývá možností využít kombinaci vysokoteplotního úletového popílku a inertních příměsí pro dosažení maximální hutnosti cementové matrice v suchém stavu. Snížení mezerovitosti cementové matrice by mělo v důsledku nejen zvýšit trvanlivost betonového kompozitu, ale tak...
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Věda a výzkum

Studium abraze cementových kompozitů

Cílem článku je popsat možnosti zkoušení odolnosti povrchů cementových kompozitů vůči abrazi z pohledu stávajících norem a zahraničních normovaných i nenormovaných postupů. V textu jsou popsány některé způsoby narušení povrchů působením abraze na různých typech konstrukcí, při...

Aktuality

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Nový koncertní sál v Ostravě

V Ostravě se v roce 2023 začne stavět nový koncertní sál s kapacitou 1 300 míst, jehož kvalita v mnoha ohledech dosáhne úrovně světové architektury 21. století.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Vzpomínka na Ing. Jiřího Hejnice, CSc.

Ve věku nedožitých 86 let zemřel 21. listopadu 2020 Ing. Jiří Hejnic, CSc., vynikající odborník v oboru betonových mostů.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Svodidla na vrchu Ládví v Praze

Na původním ložisku menhirového materiálu na vrchu Ládví v Praze stojí megalit současný, zhotovený ze železobetonových prefabrikátů – silničních svodidel. Architektonický unikát, pokusná adaptace pravěké kultovní stavby na radiálním půdorysu vzdáleně připomínající anglický Sto...
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Na cenu Miese Van Der Rohe 2022 bylo nominováno 11 staveb z České republiky

2. února 2021 představily Evropská komise a nadace Fundació Mies van der Rohe seznam staveb, které se budou ucházet o evropskou cenu za současnou architekturu Mies van der Rohe Award. Do soutěže bylo v letošním roce nominováno celkem 449 projektů ze 41 zemí.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Evropská asociace pro opravy, vyztužení a ochranu stavebních konstrukcí

13. dubna 2021 se konala valná hromada evropské asociace ACRP, na níž byla zvolena její první správní rada. Do funkce viceprezidenta asociace byl zvolen prezident českého Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Ing. Aleš Jakubík, kterého jsme požádali o rozhovor.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Hledání univerzality: Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945 – 1992

Kniha se snaží hledat a nalézat kontexty průmyslové architektury v Československu na pozadí projekční praxe, stavebnictví a hospodářských, politických a společenských změn 2. poloviny 20. století.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Plánování veřejných prostranství malých obcí a Voda ve městě

Kolektiv UCEEB ČVUT v Praze vydal dvě certifikované metodiky týkající se plánování veřejných prostranství malých obcí a hospodaření s vodou ve městě.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Učit [udržitelnou] architekturu

Kniha se z pohledu pedagogů na ČVUT v Praze zabývá základní otázkou Co je udržitelná architektura? a Jakým způsobem ji vyučovat?
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Možnosti vesnice: Portréty architektonické proměny českého venkova

Publikací Možnosti vesnice autorka dokončila svou volnou městskou trilogii. Tentokrát se, jak již název napovídá, zaměřuje na 12 proměn, které se za posledních 20 let udály v českých vesnicích.