Stanovení míry zainjektování kabelových kanálků pomocí moderních diagnostických přístrojů

Článek se zabývá ověřením míry zainjektování kabelových kanálků předpínací výztuže injektážní maltou v mostních nosnících. Měření bylo provedeno na experimentálních modelech, které vycházely z nosníků KA­61, za pomoci nejmodernějších přístrojů – radarů GPR Live (8000) a PS 1000 X­scan a ultrazvukového pulzního echa Pundit 250 Array.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Determination of the Degree of Filling of Cable Ducts Using Modern Diagnostic Devices

This article deals with the verification of the degree of filling of cable ducts of prestressing reinforcement with grouting mortar in bridge girders. The measurements were performed on experimental models based on KA­61 beams, using state­of­the­art instruments: GPR Live (8000) and PS 1000 X­scan radars and the Pundit 250 Array ultrasonic pulse echo.