Restaurování betonové sochy Hudebník od Aloise Šutery

10. 6. 2021 - Architektura |

Zachování betonových uměleckých děl druhé poloviny 20. století a jejich kvalitní restaurování by si jistě zasloužilo širší společenskou debatu. V článku je za mnohé podrobněji představen jeden takový příklad, který byl již úspěšně dokončen.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Restauration of a Concrete Sculpture Hudebník by Alois Šutera

The preservation of concrete works of art of the second half of the 20th century and their quality restoration would certainly deserve a wider social debate. In this article, one such example, which has already been successfully completed, is presented in more detail.

Pojmy v tomto článku