Sídlo společnosti Elklima v Pardubicích

Do sídla se vstupuje rozměrnými vraty, jejichž otevřením se stírá hranice mezi ulicí a dvorem (foto: Tomáš Rasl)

Maximální využití pozemku, jedno nadzemní podlaží, přimknutí k uliční čáře, velkorysé prosvětlení jak administrativní, tak skladovací části, dvorek se zasazenými stromy, po­ bytová terasa na střeše – to jsou hlavní rysy nového sídla společnosti, které se přirozeně začlenilo do okolní zástavby rodinných domů. O kvalitním návrhu a realizaci svědčí i fakt, že byla stavba nominována na evropskou cenu Mies van der Rohe 2021.

InvestorElklima, s. r. o.
Generální projektantžalský architekti
AutořiVít Podráský, Jan Žalský
SpolupráceMonika Jasioková, Lukáš Koubek, Lenka Milerová, Vojtěch Tecl, Aneta Žvaková, Max Lipovský
StatikaAlston, s. r. o. / Jan Šulcek
ZhotovitelTažené konstrukce, spol. s r. o.
BedněníČeská Doka bednicí technika, spol. s .r o.
Projekt2019
Realizace2020

Společnost dodávající vzduchotechnická a klimatizační zařízení získala pro stavbu svého nového sídla parcelu ve stávající zástavbě na jižním okraji Pardubic. Na pozemku, který se nachází na výpadovce na Chrudim, tehdy stál rodinný dům s halou, dílnami a množstvím dalších přístavků. Tyto objekty investor shledal jako nevhodné pro svůj záměr, a proto byly odstraněny.

Nový dům je jednopodlažní a přimknutý k uliční čáře, čímž respektuje prvky udávající charakter zdejšího předměstí. I na ostatních stranách je ovšem dům umístěn až na hranu pozemku tak, aby jeho plocha mohla být co nejefektivněji využita především pro skladovací prostory. Aby k tomu mohlo dojít, byla výška domu – římsy – minimalizována. Dům je proto jedním z nejnižších v ulici a jeho obvodové stěny mají spíše charakter plotu. Obvodová železobetonová stěna byla sousedy nakonec přijata vřele, neboť firma s tichým provozem, který probíhá pouze ve všedních dnech v rámci běžné pracovní doby, je v mnoha ohledech vítaným sousedem a navíc je možné s plochou stěn dále různě naložit – třeba je nechat porůst vegetací.

Dům je členěn na dvě části – administrativu a skladovací prostory – přístupné ze společného dvora. Směrem do ulice je situována administrativní část, v hloubi pozemku pak dvoulodní skladovací hala prosvětlená šedovými světlíky. Obě části jsou vzájemně propojeny přes společné zázemí. Do domu se vstupuje rozměrnými vraty, jejichž otevřením se stírá hranice mezi ulicí a dvorem, který neplní pouze roli manipulačního prostoru pro obsluhu haly a parkovacích stání, ale za pomoci stromů a velkoplošných okenních výplní kanceláří má ambice stát se reprezentativním vstupem do celého sídla. Na střeše administrativní části se pak nachází pobytová terasa, kde lze dobře poobědvat, stejně jako udělat firemní večírek nebo třeba i vést obchodní jednání. 

Půdorys
Axonometrie
Uliční pohled

Zvolené materiály (železobeton, pozinkovaná ocel, asfalt, hliník, guma, černý plech nebo voděodolná překližka) i jednotlivé prvky včetně atypického nábytku a vzduchotechnického vybavení, díky němuž dům plní zároveň i roli showroomu investora, potvrzují industriální charakter objektu. 

K betonu

Dá se říci, že některé materiály jsou vám bližší než jiné. A nám jsou bližší beton či nehoblovaná prkna více než ořech opatřený olejem. Použití základních stavebních materiálů pak neodvádí pozornost od toho v architektuře podstatného, jako jsou proporce nebo práce se světlem. A když minimalizujete detaily, zbyde vám více času promyslet atmosféru, která je pro stavbu určující. Beton je pro takový způsob práce vhodný. 

Na stavbě v Pardubicích to však byl investor, kdo první navrhl, aby stěny na hranicích pozemků byly z betonu. Jako nejvhodnější byl vybrán beton monolitický, pohledově exponovaný. Na sousední pozemky se tak vstoupilo jen jednou – během stavby. Vícekrát již nebude třeba. Beton od té doby jen zraje a přenádherně stárne.

Z výstavby

Tato stavba byla pro naši společnost velkou výzvou, a to z několika hledisek. Prvním byl její investor, společnost, se kterou máme dobré obchodní vztahy již 30 let a se kterou spolupracujeme při realizacích cukerných sil. Druhou byl samotný prostor v zástavbě rodinných domů, kde konstrukce stavby kopíruje hranice pozemků. Třetí, a tou nejvýznamnější a nejvýraznější byl samotný pohledový beton. 

Stěna na uliční čáře — do bednění se vkládala na míru vyrobená prkna (foto: archiv ateliéru žalský architekti)
Stěna na uliční čáře — po odbednění (foto: archiv ateliéru žalský architekti)

Při výstavbě jsme použili bednění společnosti Doka, které jsme doplnili o námi na míru vyrobené vložky do bednění z prken, tak aby bylo docíleno dokonalého otisku struktury dřeva. Po provedení několika zkušebních vzorků bylo rozhodnuto použít prkna nesušená, nehoblovaná a nevyčesávaná, tak aby byl otisk co nejvíce surový. Pro zamezení úniku cementového tmele byla prkna spojena na pero a drážku. Po celou dobu prací byla kontrolována vlhkost dřeva, aby nedošlo k seschnutí prken.

Železobetonové schody (foto: archiv ateliéru žalský architekti)

Závěr

Nové sídlo společnosti Elklima je příkladem toho, že promyšlený architektonický návrh a kvalitní řemeslné zpracování může firmě přinést přidanou hodnotu bez ohledu na její velikost či lokalitu (včetně nezamýšlené, ale z obchodního hlediska jistě žádoucí po pularity). Svědčí o tom i fakt, že stavba byla společně s dalšími deseti nominována za Českou republiku na evropskou cenu Mies van der Rohe.

Pohled na dvůr skrz velkoplošné okno (foto: Tomáš Rasl) 
Skladovací prostory velkoryse osvětlené šedovými světlíky (foto: Tomáš Rasl) 

Elklima Headquarters in Pardubice

Maximum use of the land, one above­ground floor, adherence to the street line, generous lighting of both administrative and storage areas, backyard with planted trees, residential terrace on the roof – these are the main features of the companyʼs new headquarters, which has naturally inte­ grated into the surrounding family houses. The fact that the building was nominated for the European Mies van der Rohe Award 2021 also testifies to the quality of the design and implementation.

114 Technologie | 15.12.2019 | Spektrum

Nové domy pro Bauhaus

Existence Bauhausu se překrývá s krátkým meziválečným obdobím Výmarské republiky, přesto je odkaz této umělecko-řemeslné školy aktuální i nyní, což dokládají nově otevřené stavby zprostředkovávající dílo i ideje dnešní generaci.
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Pohledový beton pro Lahofer

Zcela zásadním požadavkem u novostavby Vinařství Lahofer bylo provedení konstrukcí v reprezentativní části z pohledového betonu. Při návrhu složení jednotlivých betonů se vycházelo ze zkušeností z provádění pohledových konstrukcí z předchozích zakázek, především v Brně a jeho...