MgA. Ing. arch. Adam Wlazel

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Aktuality

Svodidla na vrchu Ládví v Praze

Na původním ložisku menhirového materiálu na vrchu Ládví v Praze stojí megalit současný, zhotovený ze železobetonových prefabrikátů – silničních svodidel. Architektonický unikát, pokusná adaptace pravěké kultovní stavby na radiálním půdorysu vzdáleně připomínající anglický Sto...