2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Úvodník

Být v bytě

Výraz byt je spíše administrativním určením pro druh obydlí, formálním jazykem legislativy je jím prostorově vymezená část domu, jež je určena pro trvalé bydlení. V českém jazyce ale zároveň, snad spíše náhodou, je ze všech pojmů pro obydlí nejblíže onomu základu smyslu bydlen...
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Téma, Stavební konstrukce

Památník Jana Palacha

V centru Všetat byl v minulém roce otevřen nový Památník Jana Palacha. Tvoří jej rodný dům Jana Palacha proměněný ve výtvarný objekt, novostavba pavilonu historické expozice a kontemplační zahrada. Záměr architekta vytvořit kontrast mezi původním obydlím Jana Palacha a pavilon...