II.

Téma čísla

2008/7 Povrchy betonu

25. 9. 2008

Úvodník

25. 9. 2008 | Úvodník


Téma

25. 9. 2008 | Téma

Betonové křeslo v krajině vedle menhiru

Seděl jsem nedávno na neskonale zdlouhavé poradě. Tělo se po čase začalo bránit nudě tím, že se pustilo do konfliktu s židlí. Marně jsem hledal společensky ještě přijatelnou polohu, v níž by netlačila. Abych nenápadně zabavil alespoň ducha, neboť na obvyklou četbu či kreslení...
25. 9. 2008 | Téma

Pojem pohledový beton

Pokud má povrch betonu, vyrobeného monolitickou nebo prefabrikovanou technologií, zůstat trvale nezakrytý a má přispívat k výtvarnému výrazu stavebního objektu, je označení pohledový beton pro jeho přesnou specifikaci nedostatečné. V zahraniční literatuře jsou používány násled...
25. 9. 2008 | Téma

Povrchy betonu

Téma povrchů betonu je velice široké, přechází od hrubých ploch šedého monolitického betonu až k barevným fasádám z prefabrikovaných prvků s různou úpravou povrchu. Tomu odpovídají i rozdílné estetické požadavky, které jsou uplatňovány na povrchy různých barev a úprav v závisl...

Pohledový beton — komunikace, normy, předpisy

V posledních zhruba třech letech se u nás, kromě funkce konstrukčního materiálu, začíná betonu přiřazovat i role estetického působení. Betonová konstrukce se ve vybraných případech nezakrývá dalšími materiály a stává se součástí celkového architektonického a výtvarného řešení...
25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Bednění a bednicí pláště pro pohledový beton

Bednění je jedním z mnoha faktorů, které se při realizaci monolitických konstrukcí podílejí na konečném vzhledu povrchu betonu. U viditelných ploch je přímo nástrojem k dosažení požadovaného vzhledu betonu. Bednění pro pohledové betony se v mnoha ohledech odlišuje od běžných b...
25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Odformovací prostředky — výběr a využití

S rostoucí všeobecnou technickou úrovní společnosti se zvyšují nároky na kvalitu stavebních konstrukcí, včetně konstrukcí a výrobků z betonu. Splnění předepsaných mechanických parametrů se považuje víceméně za samozřejmé, a proto v mnoha případech rozhoduje o úspěšnosti výrobc...
25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Poznatky z výroby, dopravy a zpracování pohledových betonů

Pohledovost betonu je obvykle chápána jako vzhled povrchu betonu, tj. beton působí esteticky a přijatelně v daném prostředí, jak pro uživatele stavby, tak pro okolí. V ČR zatím není žádná závazná norma pro konstrukce z pohledového betonu. Dříve byla dána kvalita povrchu požada...
25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Barevný samozhutnitelný beton — návrh směsi a vlastnosti

Užití barevného betonu představuje možný způsob, jak zvýšit hodnotu objektu po estetické stránce. Hodnocení estetiky objektu navrženého z betonu obvykle přichází na řadu až po posouzení mechanických vlastností materiálu nosné konstrukce.
25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Údržba a opravy pohledového betonu

Stěžejním cílem při údržbě a opravách pohledového betonu je v prvé řadě udržení či obnova jeho vzhledu. Právě naplnění tohoto cíle je však dosti obtížné a naráží objektivně na řadu technických limitů a, to možná především, na problémy podmíněné subjektivně.
25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Výroba vymývaných povrchů betonu

Odhalení zrn kameniva vytvoří působivou betonovou plochu. Přestože technologie vymývání betonu není nová, zaznamenává nyní výrazné změny a zlepšení. Využití lze nalézt nejen v drobné zahradní architektuře, ale i v oblasti běžné prefabrikace.
25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Pohledové zdivo

Pro návrh, výrobu i posuzování pohledových betonů vyráběných monolitickou nebo prefabrikovanou technologií ve velké škále možností povrchové úpravy (např. povrch s otiskem bednění či formy, povrch hlazený, broušený, leštěný, povrch dodatečně upravovaný proudem vody, písku či k...
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Objekt knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je situován uprostřed městského bloku tvořeného heterogenní zástavbou vzniklou v průběhu 19. a 20. století. – doplňuje a uzavírá areál Filozofické fakulty a tvoří předěl mezi teritoriem fakulty a obytnou částí bl...
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Beton konstrukčním materiálem, beton výtvarným prostředkem…

Použití betonu při navrhování jakékoli občanské stavby je pro současné stavební inženýry a architekty samozřejmou věcí. Železobetonové konstrukce s převahou vítězí nad konstrukcemi ocelovými a dřevěnými a jiné materiály jsou zatím spíše výjimkou.
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Rekonstrukce a dostavba rekreačně sportovního areálu Kraví hora

Areál letního koupaliště na Kraví hoře patří svou polohou a přírodním charakterem mezi nejcennější rekreační a oddechová místa ve vnitřním Brně. Jeho hodnota je dána především polohou na stráni Kraví hory s výhledem na hrad Špilberk a katedrálu sv. Petra a Pavla, nejznámější d...
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Pohledový beton — problémy při výrobě z pohledu architekta

Pohledový beton je jedním z materiálů, které jsou typické pro dnešní dobu a jsou svým způsobem jednou z tváří soudobé architektury. Beton má spoustu výborných konstrukčních vlastností a v souladu se snahou i v dnešní době reklam a zastírání (filosofové by zřejmě mluvili o simu...
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Proč pohledový beton?

Beton je exaktní materiál poskytující velkou tvarovou rozmanitost. Jeho použití vede k daleko čistší, jednodušší, ale zároveň technologicky dokonalejší formě. Je to jasná plasticita, struktura, barva, materiál, který zraje, stárne, vrací se vlastně do primárního stavu, ze kter...
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Dostavba vily Römerholz

S posledním rozšířením a změnami prošla Römerholzova vila ve švýcarském Winterthuru další významnou transformací.
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Hypocaust Building

V městském parku v městě Saint Albans v hrabství Hertford ve Velké Británii stojí nad místem, kde byly objeveny římské mozaiky staré více než dva tisíce let, malý pavilon. Původní mozaiky jsou ponechány v trávníku na místě, kde byly odkryty a nová stavba je chrání před vlivy p...
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Bílý pemrlovaný beton na budově Mexického velvyslanectví v Berlíně

Nejvýraznějším prvkem uliční fasády nové budovy Mexického velvyslanectví v Berlíně na Klingelhöferstrasse ve čtvrti Tiergarten jsou 18 m vysoké štíhlé bílé betonové sloupy seřazené za sebou jako lamely vertikálních žaluzií. Kolmo k rovině stěny je fasáda transparentní, otevřen...
25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Monolitický izolační beton — ojedinělé aplikace v Evropě

V posledních letech je architekty znovu objevováno po­užití lehkého betonu, tentokráte jako betonu pohledového. Ve Švýcarsku, v Německu i v České republice vyrostlo několik monolitických staveb z pohledového, tepelně izolačního lehkého betonu.
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Masivní hrubě tesaný beton

Architektura z atelieru AmP arquitectos je šitá na míru místu stavby. Obě zde zmíněné stavby stojí na Tenerife, největším ze sedmi Kanárských ostrovů. Krajinná rozmanitost ostrovů modelovaných vulkanickou činností a bouřlivými vlnami oceánu je nesnadnou výzvou pro architektoni...
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Přečerpávací stanice Booster na východě Amsterdamu

Nová přečerpávací stanice odpadních vod Booster stojí na východním okraji Amsterdamu v oblasti různých přístavů (sportovních i obchodních) mezi rameny řeky Ij, kde je postupně budována rozsáhlá městská rekreační zóna. Objekt nezvyklého tvaru v sobě ukrývá tři obrovské pumpy, k...
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Osamělá betonová kaple v polích

Jihozápadně od Kolína nad Rýnem u městečka Wachendorf stojí uprostřed krásné přírody na osamělém místě skromná poutní kaple Sv. Nikolause von Flü (známý jako bratr Klaus, svatořečen v roce 1947). Betonová kaple navržená výrazným představitelem současné švýcarské architektury P...

Signální stanice na seřaďovacím nádraží v Curychu

Jednoduchá budova tvaru kvádru má tři podlaží. V nejvyšším z nich jsou kanceláře a prostory pro zaměstnance, dvě nižší obsahují technická a technologická zařízení ke sledování provozu na nádraží (počítače), místnosti pro transformátor, elektrický gener...
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Ruffi gymnasium v Marseilles

Gymnasium (sportovní hala) ve francouzském Marseilles ve čtvrti Ruffi je částí návrhu architekta Rémyho Marciana na přestavbu celého bloku domů na sportovní komplex s halou, venkovními hřišti na házenou a košíkovou a prostorem na petanque.
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Soukromá kaple ve španělském Valleaceronu

Nápad umístit několik zdánlivě nesouvisejících objektů – obydlí, kapli, lovecký pavilonek a obydlí hlídače – společně do otevřené krajiny dává projektu dvojí význam.
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Muzeum vědy v prefektuře Ehime v Japonsku

Jeho konstrukce popírá zažitou představu, že budova muzea by měla být uzavřeným tradičním kvádrem. Muzeum sestává ze samostatných nezávislých objektů, vstupní hala, kavárna, planetárium, studovny, hala muzejních expozic a parking, které dohromady tvoří...