II.

Téma čísla

2008/7 Povrchy betonu

25. 9. 2008

Úvodník

25. 9. 2008 | Úvodník


Téma

25. 9. 2008 | Téma

Betonové křeslo v krajině vedle menhiru

Seděl jsem nedávno na neskonale zdlouhavé poradě. Tělo se po čase začalo bránit nudě tím, že se pustilo do konfliktu s židlí. Marně jsem hledal společensky ještě přijatelnou polohu, v níž by netlačila. Abych nenápadně zabavil alespoň ducha, neboť na obvyklou četbu či kreslení...
25. 9. 2008 | Téma

Povrchy betonu

Téma povrchů betonu je velice široké, přechází od hrubých ploch šedého monolitického betonu až k barevným fasádám z prefabrikovaných prvků s různou úpravou povrchu. Tomu odpovídají i rozdílné estetické požadavky, které jsou uplatňovány na povrchy různých barev a úprav v závisl...

Pohledový beton — komunikace, normy, předpisy

V posledních zhruba třech letech se u nás, kromě funkce konstrukčního materiálu, začíná betonu přiřazovat i role estetického působení. Betonová konstrukce se ve vybraných případech nezakrývá dalšími materiály a stává se součástí celkového architektonického a výtvarného řešení...
25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Bednění a bednicí pláště pro pohledový beton

Bednění je jedním z mnoha faktorů, které se při realizaci monolitických konstrukcí podílejí na konečném vzhledu povrchu betonu. U viditelných ploch je přímo nástrojem k dosažení požadovaného vzhledu betonu. Bednění pro pohledové betony se v mnoha ohledech odlišuje od běžných b...