1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Úvodník

Dvě strany jedné mince

Milí čtenáři časopisu, fandové betonu, v dnešním zamyšlení se budu věnovat jevům v oblasti betonu, které vznikly a vznikají v důsledku cílů přijatých Evropskou unií, potažmo Českou republikou v souvislosti se snahou snížit do roku 2050 produkci CO2.