Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Průhled kruhovým prostorem hlavního schodiště ke střešnímu světlíku (foto: Filip Šlapal)

Objekt knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je situován uprostřed městského bloku tvořeného heterogenní zástavbou vzniklou v průběhu 19. a 20. století. – doplňuje a uzavírá areál Filozofické fakulty a tvoří předěl mezi teritoriem fakulty a obytnou částí bloku. Řešení stavby v místě, kde se nachází stylově i formálně různorodé objekty, v sobě nese požadavek na konfrontaci se svým okolím. Budova knihovny je navržena vůči svému okolí jako kontrastní, jednoduchý objekt – tím je vyjádřen její specifický význam a poslání.

InvestorMasarykova univerzita v Brně
Autořiakad. Arch. Ladislav Kuba, Ing. M. A. Tomáš Pilař
StatikaIng. Pavel Hladík
Generální dodavatelIMOS Brno, a. s.
– subdodavatel monolitické konstrukceBREST, s. r. o., IMOS, s. r. o.
NákladyStavba 75 mil. Kč, interiér 7,5 mil. Kč
Projekt2000 až 2001
Realizace2001

Vnitřní život budovy je vymezen polopropustnou strukturou předsazeného pláště ze svislých lepených dubových lamel na podpůrné ocelové konstrukci, které plní funkci slunolamu a současně umožňují vizuální kontakt návštěvníků budovy s okolím. Abstraktní celistvá plocha strukturovaného obvodového pláště je akcentována výrazným tělesem vstupu do objektu.

Nádvoří Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (foto: Filip Šlapal)

Dominantním prostorovým prvkem interiéru je železobetonové monolitické dvouramenné schodiště v kruhovém výřezu procházející budovou přes všechna podlaží. Vertikální prostor schodišťové haly je prosvětlen kruhovým světlíkem nad schodištěm. Na schodišťovou halu navazují univerzální velkoprostorové studovny.

Schodiště (foto: Filip Šlapal)
Studovna s volným výběrem knih (foto: Filip Šlapal)

Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet (dispozičně jednotrakt s konzolami po stranách). Betonová konstrukce je přiznána na všech viditelných plochách v interiéru i exteriéru. Těleso vstupního tubusu a výtahové šachty je podtrženo plošným obkladem kaleným sklem s černým potiskem. Výrazné barevné pojetí koberců ve studovnách kontrastuje s neutrální šedí betonových ploch a nábytkového vybavení.

Vstupní hala s recepcí (foto: Filip Šlapal)
Přístup k výtahu (foto: Filip Šlapal)

Pohled autorů návrhu na betonové povrchy po několika letech

Konstrukční pohledový beton jsme použili poprvé ve větším rozsahu na stavbě knihovny Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, dále pak na rodinných vilách v obytném souboru Na Krutci v Praze a nyní na stavbách Fakulty chemických technologií a tělovýchovných zařízeních Univerzity v Pardubicích.

Rozhodující je pro nás při použití tohoto materiálu přiznaná podstata nosné konstrukce stavby, která není zanesena dalšími „falešnými“ nánosy povrchových úprav. Stavba provedená v pohledovém betonu má charakter originálního odlitku – jeho skulpturální charakteristika je nenahraditelná.

Dosažení vytčeného cíle ovšem není zadarmo – klade mimořádné nároky jak na provádění a disciplínu dodavatele, tak na projekční přípravu, kdy je nutná důsledná a detailní koordinace všech profesí a technických rozvodů. Cokoliv je při betonování jednou zalito nebo naopak opomenuto, je prakticky neměnné a fixní, protože jakékoliv další opravy jsou viditelné a obtížně proveditelné.

Realita provádění naší první stavby z pohledového betonu – knihovny Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity (2000 až 2001) byla nesmírně poučná. Prováděcí dokumentaci jsme zpracovávali souběžně se samotnou výstavbou. Dokumentaci jsme vydávali po jednotlivých patrech počínaje suterénem, a riziko omylu bylo značné. Situace byla komplikována i absencí podhledů – stropy jsou v případě této stavby také z pohledového betonu. Nicméně se podařilo vše důsledně zkoordinovat a následné opravy rozvodů nebyly nutné. Zajímavou zkušeností pro nás bylo, že nevznikl žádný problém s kvalitou provádění sloupů a stropních desek, ale zcela zásadní problémy vyvstaly při realizaci svislých nosných stěn, kdy se opakovaně nedařilo dosáhnout jejich kvalitního povrchu. V důsledku toho bylo nutno několik stěn odstranit a bednit, vyztužit a betonovat znovu. Dodavatel stavby dosud neměl s prováděním pohledových betonů ve větším rozsahu zkušenost, což je při tomto typu stavění, zcela zásadní okolnost. Samozřejmě máme dílčí výhrady k výsledné kvalitě povrchů betonů, nicméně celkový vzhled monolitických konstrukcí této stavby splnil naše očekávání.

Pro naše další realizace staveb z pohledového monolitického betonu je tato první zkušenost velmi cenná. Přesto se objevují i nové nečekané problémy, nebo některé opakující se nedostatky, se kterými si zatím nevíme rady. To je např. otázka návazností dalších stavebních konstrukcí na nepřesně provedený monolit, která se objeví až ve finále stavby a vznikají neřešitelné situace.

Použití pohledového betonu klade určité nároky i na přístup investora a uživatele, kteří jsou obvykle zděšeni při finalizaci stavby surovostí betonové konstrukce a domnívají se, že dokud není stěna zářivě bílá, není ještě hotová. Anebo, i když jsou srozuměni s očekávaným výsledkem, zapochybují. S touto situací jsme se setkali i na stavbě knihovny. Nicméně kritickou chvíli se podařilo překonat. Domnívám se, že nyní již uživatel stavbu akceptuje a přijímá takovou, jaká je a snad (doufám) je na ni dnes i hrdý, protože si uvědomuje její specifičnost.

Kromě výtvarného působení má surová betonová konstrukce i praktické plusy – povrchy jsou trvanlivé a nekladou žádné nároky na údržbu, obnovu a výmalbu jako běžné omítané stěny. To je zásadní okolnost zejména u vnějších fasád staveb.

Autor

Související články

25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Beton konstrukčním materiálem, beton výtvarným prostředkem…

Použití betonu při navrhování jakékoli občanské stavby je pro současné stavební inženýry a architekty samozřejmou věcí. Železobetonové konstrukce s převahou vítězí nad konstrukcemi ocelovými a dřevěnými a jiné materiály jsou zatím spíše výjimkou.
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Rekonstrukce a dostavba rekreačně sportovního areálu Kraví hora

Areál letního koupaliště na Kraví hoře patří svou polohou a přírodním charakterem mezi nejcennější rekreační a oddechová místa ve vnitřním Brně. Jeho hodnota je dána především polohou na stráni Kraví hory s výhledem na hrad Špilberk a katedrálu sv. Petra a Pavla, nejznámější d...
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Pohledový beton — problémy při výrobě z pohledu architekta

Pohledový beton je jedním z materiálů, které jsou typické pro dnešní dobu a jsou svým způsobem jednou z tváří soudobé architektury. Beton má spoustu výborných konstrukčních vlastností a v souladu se snahou i v dnešní době reklam a zastírání (filosofové by zřejmě mluvili o simu...