Proč pohledový beton?

Duté železobetonové sloupy po obvodu sálu v zámku ve Velkých Opatovicích (foto: Ester Havlová)

Beton je exaktní materiál poskytující velkou tvarovou rozmanitost. Jeho použití vede k daleko čistší, jednodušší, ale zároveň technologicky dokonalejší formě. Je to jasná plasticita, struktura, barva, materiál, který zraje, stárne, vrací se vlastně do primárního stavu, ze kterého vzešel. To mě na něm baví.

Přínos ve výrazu objektu

Přínosem betonu jako stavebního materiálu je jeho estetická jednota a celistvost, stavební tvarová bohatost, široká škála odstínů šedi, časová stopa výstavby.

Co na to stavebník?

Stavebníci, kteří se pro pohledový beton rozhodli, svého rozhodnutí nikdy nelitovali. Většinou jde o lidi s vyhraněným vkusem, asketického životního stylu…

Moje představy a realita

Například v zámku ve Velkých Opatovicích jsou navrženy železobetonové sloupy, které v torzálním stavu zůstaly po mnoho let stavební nečinnosti. Po patnácti letech byly pouze natřeny opravnou stěrkou bez ambice skvrny a zub času jakkoliv skrývat. Výsledným efektem je surová atmosféra muzea, která podtrhuje atmosféru expozice.

Šel bych do toho znovu?

Ano, domy z pohledového betonu stále navrhuji.

Stálá expozice Moravského kartografického centra v dostavbě zámku (foto: Josef Petr)
Exponát Moravského kartografického centra v betonové nice (foto: Josef Petr)
Rodinný dům v Praze — obytný prostor rozdělený betonovou příčkou (foto: Filip Šlapal)
Rodinný dům v Praze — fasáda otevřená do zahrady (foto: Ester Havlová)
Rodinný dům v Praze — boční stěna (foto: Ester Havlová)
Polyfunkční dům Eucon v Praze na Žižkově — vstupní hala (foto: Ester Havlová)
Polyfunkční dům Eucon v Praze na Žižkově — vnitřní dvůr s obytnou zahradou a širokými pavlačemi (foto: Ester Havlová)
Polyfunkční dům Eucon v Praze na Žižkově — vnitřní chodba (foto: Ester Havlová)

Autor

Související články

25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Rekonstrukce a dostavba rekreačně sportovního areálu Kraví hora

Areál letního koupaliště na Kraví hoře patří svou polohou a přírodním charakterem mezi nejcennější rekreační a oddechová místa ve vnitřním Brně. Jeho hodnota je dána především polohou na stráni Kraví hory s výhledem na hrad Špilberk a katedrálu sv. Petra a Pavla, nejznámější d...
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Beton konstrukčním materiálem, beton výtvarným prostředkem…

Použití betonu při navrhování jakékoli občanské stavby je pro současné stavební inženýry a architekty samozřejmou věcí. Železobetonové konstrukce s převahou vítězí nad konstrukcemi ocelovými a dřevěnými a jiné materiály jsou zatím spíše výjimkou.
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Objekt knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je situován uprostřed městského bloku tvořeného heterogenní zástavbou vzniklou v průběhu 19. a 20. století. – doplňuje a uzavírá areál Filozofické fakulty a tvoří předěl mezi teritoriem fakulty a obytnou částí bl...