69 Sanace a rekonstrukce | 15. 6. 2012 | Úvodník

ÚVODNÍK

25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Údržba a opravy pohledového betonu

Stěžejním cílem při údržbě a opravách pohledového betonu je v prvé řadě udržení či obnova jeho vzhledu. Právě naplnění tohoto cíle je však dosti obtížné a naráží objektivně na řadu technických limitů a, to možná především, na problémy podmíněné subjektivně.