Rekonstrukce a dostavba rekreačně sportovního areálu Kraví hora

Betonové stěny v interiéru bazénové haly (foto: Filip Šlapal)
Místo stavbyMěsto Brno, městská část Brno-střed, Kraví hora
InvestorÚřad m. č. Brno-střed
Architektonický návrh a zpracování PDAtelier D.R.N.H. s. r. o.
Generální dodavatelUnistav, a. s., Berndorf-Bäderbau, s. r. o.
Projekt2001 až 2002
Realizace2002 až 2004

Architektonicko-stavební řešení

Areál letního koupaliště na Kraví hoře patří svou polohou a přírodním charakterem mezi nejcennější rekreační a oddechová místa ve vnitřním Brně. Jeho hodnota je dána především polohou na stráni Kraví hory s výhledem na hrad Špilberk a katedrálu sv. Petra a Pavla, nejznámější dominanty města. Kvalita prostředí předurčila základní koncept rekonstrukce i novostavby, definovaný především snahou o minimalizaci stavebních objemů a propojením vnitřních a venkovních prostor. Stavební intervence se tak měla stát rezonátorem, zesilujícím jedinečnou magii místa.

Rekonstrukce původního areálu ze 60. let minulého století zahrnuje nejen jeho rozšíření, ale též celkové zkvalitnění nabídky, při zachování původních objemů a prostorového uspořádání. Oba venkovní bazény, tj. 50m plavecký bazén a dětský bazének byly rekonstruovány technologií samonosných nerezových van s vestavěnými vodními atrakcemi. Zachován zůstal přírodní charakter teras ke slunění porostlých travou a vystavěných z lomového zdiva tvořeného kamenem vytěženým v místě stavby. Repasovány byly i původní ocelové skluzavky, jejichž zvláštní a typicky dobový design mile doplňuje jinak strohé horizontální členění betonových a zděných konstrukcí.

Bazénová hala (foto: Filip Šlapal)

Novostavba bazénové haly harmonicky a zcela v duchu původního konceptu navazuje na stávající hmoty, jakož i na úroveň venkovních teras a umožňuje tak optické i provozní propojení venkovních i vnitřních bazénů. Obslužné i technologické provozy jsou situovány do pozemních podlaží, viditelná je pouze vlastní bazénová hala se vstupním mezipatrem pokladen a kavárny. Vnitřní bazény jsou rovněž nerezové konstrukce, plavecký 25m bazén umožňující závodní plavání v šesti drahách je doplněn bazénem pro neplavce s vodními atrakcemi a velkou vířivkou s teplejší vodou a masážními tryskami. Přelivný systém bazénů umožňuje díky hladině vody vyvýšené nad úrovní podlahy nerušené výhledy na okolní přírodu i dominanty města. Výběr materiálů i konstrukcí dokládá snahu o maximální životnost a přírodní charakter objektu. Černá břidlice zajišťuje svou přirozenou vrstevnatostí potřebný protiskluz podlahy bazénové haly, lepené dřevěné rámy nosné konstrukce doplňují betonové sloupy a zdi z pohledového betonu zajišťující prostorou tuhost, vypnutý textilní podhled ukrývá světla, vzduchotechniku, svody i akustickou izolaci. Charakter vybraných materiálů a pečlivé řešení jednotlivých konstrukčních detailů usilují o maximální zjednodušení architektonického řešení vnitřních prostor s cílem obrátit pozornost návštěvníka k venkovním prostorům s výhledy na okolní přírodu i město.

Přírodní materiály            

Všechny nově navržené materiály byly pečlivě vybírány s ohledem na jejich maximální životnost a přírodní charakter.

Objekt bazénů je s výjimkou dřevěných sloupů a střechy haly celý konstrukčně zhotoven z monolitického betonu, který často přijímá i pohledovou funkci, a to nejen v zázemí ale i přímo v bazénové hale.

Vnitřní chodba (foto: Filip Šlapal)

Snaha o přiznání pohledové složky betonových stěn byla doprovázena potřebou jejich co nejdokonalejší povrchové úpravy. Betony jsou skutečně až mramorově hebké, bez kaveren a jakékoliv poréznosti, což je výsledkem nejen perfektního provedení, ale už samotné přípravy stavby. Moduly bednících desek i spojovacích tyčí se staly ornamentem výsledné architektury. V prostorách šaten je betonovým stěnám předsazena skleněná deska s potiskem, která umožňuje tušit betonovou obvodovou desku a zpřístupňuje pohled na betonovou stěnu anglického dvorku s popínavou zelení, který přivádí dostatek světla do podzemních prostor bazénových šaten a vstupní části. V samotné hale je popínavá zeleň v anglickém dvorku vystřídána dvojicí nerezových sloupů komínového systému. Beton se tu dostává do scénografické pozice, coby zklidňující pozadí, umožňující expozici představeného prvku. I z těchto důvodů je jeho povrch hladký a nedramatický. Primárně však čistě užitý pohledový beton představuje přírodní charakter celého areálu. Pohledově je doplněn dalšími přírodními materiály – břidlicí, travertinem, dřevem.

Detail hladkého povrchu monolitické betonové stěny s viditelnými otisky styků bednicích desek a otvory po spřahovacích tyčích (foto: Filip Šlapal)

Konstrukce lepených dřevěných vazníků nejlépe odolává vlhkému bazénovému prostředí a vytváří harmonický soulad s černou štípanou břidlicí podlahy s výraznými protiskluzovými vlastnostmi a travertinovým obkladem severní stěny haly. Lamely protisluneční clony jsou tvořeny z dřevěných masivů stromů Kapur, pevných a s vysokým obsahem pryskyřice – nevyžadují dodatečné nátěry a údržbu. Maximální užití skla spolu s pečlivým řešením všech stavebních detailů graduje pozornost návštěvníků od interiérů k exteriéru, tj. k okolní přírodě a městu. Všechny materiály jsou ponechány ve své přirozené barevnosti.

Svítidlo vsazené v betonové konstrukci (foto: Filip Šlapal)

Betonové konstrukce jsou bohatě použity i ve venkovních prostorách areálu, kde vytvářejí např. terasy pro opalování či celá přístupová schodiště. Nové betonové konstrukce jsou užity jako pohledové a jejich světlá hladká hmota často kontrastuje se zelení trávy terénu i teras. Původní železobetonové konstrukce byly sanovány a přetřeny.

Zelené terasy před bazénovou halou vroubené betonem (před instalací vnějších zastiňovacích dřevěných lamel) (foto: Filip Šlapal)

Přiznané pohledové betony potvrzují maximální propojenost vnitřních a vnějších prostor a svojí nevtíravou barevností stvrzují návaznost na původní přírodní charakter areálu.

Rekonstrukce a dostavba rekreačně sportovního areálu Kraví hora se umístila na 1. místě v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2004, obdržela nejvyšší cenu Grand Prix OA 2005 mimo kategorie, Cenu pro investora Grand Prix OA 2005 a Cenu za ekologický přínos realizovaného projektu ve 3. ročníku soutěže pořádané Ministerstvem životního prostředí, sdružením Stavíme ekologicky a SPS.


Související články

25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Objekt knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je situován uprostřed městského bloku tvořeného heterogenní zástavbou vzniklou v průběhu 19. a 20. století. – doplňuje a uzavírá areál Filozofické fakulty a tvoří předěl mezi teritoriem fakulty a obytnou částí bl...
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Beton konstrukčním materiálem, beton výtvarným prostředkem…

Použití betonu při navrhování jakékoli občanské stavby je pro současné stavební inženýry a architekty samozřejmou věcí. Železobetonové konstrukce s převahou vítězí nad konstrukcemi ocelovými a dřevěnými a jiné materiály jsou zatím spíše výjimkou.
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Pohledový beton — problémy při výrobě z pohledu architekta

Pohledový beton je jedním z materiálů, které jsou typické pro dnešní dobu a jsou svým způsobem jednou z tváří soudobé architektury. Beton má spoustu výborných konstrukčních vlastností a v souladu se snahou i v dnešní době reklam a zastírání (filosofové by zřejmě mluvili o simu...