Poznatky z výroby, dopravy a zpracování pohledových betonů

25. 9. 2008 -

Pohledovost betonu je obvykle chápána jako vzhled povrchu betonu, tj. beton působí esteticky a přijatelně v daném prostředí, jak pro uživatele stavby, tak pro okolí. V ČR zatím není žádná závazná norma pro konstrukce z pohledového betonu. Dříve byla dána kvalita povrchu požadavkem ČSN 73 2400, kde článek říkal, že povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd a celková plocha vadných míst nesmí převyšovat 5 % celkového povrchu dané části konstrukce.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.