Výroba vymývaných povrchů betonu

Odhalení zrn kameniva vytvoří působivou betonovou plochu. Přestože technologie vymývání betonu není nová, zaznamenává nyní výrazné změny a zlepšení. Využití lze nalézt nejen v drobné zahradní architektuře, ale i v oblasti běžné prefabrikace.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autor

Pojmy v tomto článku


Související články

25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Údržba a opravy pohledového betonu

Stěžejním cílem při údržbě a opravách pohledového betonu je v prvé řadě udržení či obnova jeho vzhledu. Právě naplnění tohoto cíle je však dosti obtížné a naráží objektivně na řadu technických limitů a, to možná především, na problémy podmíněné subjektivně.
25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Poznatky z výroby, dopravy a zpracování pohledových betonů

Pohledovost betonu je obvykle chápána jako vzhled povrchu betonu, tj. beton působí esteticky a přijatelně v daném prostředí, jak pro uživatele stavby, tak pro okolí. V ČR zatím není žádná závazná norma pro konstrukce z pohledového betonu. Dříve byla dána kvalita povrchu požada...