Přečerpávací stanice Booster na východě Amsterdamu

Detail povrchu betonových panelů se žlábky a pískováním (foto: Jeroen Musch)

Nová přečerpávací stanice odpadních vod Booster stojí na východním okraji Amsterdamu v oblasti různých přístavů (sportovních i obchodních) mezi rameny řeky Ij, kde je postupně budována rozsáhlá městská rekreační zóna. Objekt nezvyklého tvaru v sobě ukrývá tři obrovské pumpy, které přečerpávají všechny odpadní vody z východního Amsterodamu a směřují je do nové centrální čistírny odpadních vod umístěné v západní časti města.

InvestorDWR, Dienst Waterbeheer en Riolering
Architektonický návrhBekkering Adams Architecten (Juliette Bekkering, Corine Keus with Jason Williams, Sander Brand, Milena Zaklanovic)
Návrh konstrukce (panely)ABT BV, Delft
ProjektIngenieursbureau DWR
DodavatelVan Laere Infrabouw B. V.
Výroba panelůOosthoek Kemper BV, Tilburg
Projekt2002 až 2004
Dokončení realizacečerven 2005

Budova kompaktního tvaru působí spíše jako monumentální sochařský objekt, který bude po dobudování okolí dle nových urbanistických plánů součástí rekreační zóny táhnoucí se až k budoucímu přístavu sportovních jachet. Tento přístup k návrhu byl umožněn účelem budovy, což je nejen zastřešit čerpadla, ale zejména chránit okolí od hluku, který vzniká jejich provozem.

Celkový pohled na čerpací stanici (foto: Jeroen Musch)
Celkový pohled na čerpací stanici (foto: Jeroen Musch)

Ukázalo se, že pro dané místo a jeho připravovaný program je rozhodující tvar objektu. Mohutný prolomený šikmostěný hranol celý zahalený v „betonové slupce“ přesahuje „podstavec“ na všech stranách a ukrývá v sobě veškerou přečerpávací technologii včetně výchozů velkoprůměrových přívodních a odvodních potrubí z podzemí. Do středu šikmo prolomená střecha je brána jako pátá výšková úroveň a i zde je vše podřízeno konceptu sochařského objektu. Svým prolamovaným tvarem připomíná stanice obrovský krystal usazený na podstavci, jeho vzhled se při cestě kolem neustále mění. Budova je postavena z prefabrikovaného betonu. Její barvu vytváří použité kamenivo – drcený modrozelený mramor.

Detail části podstavce s betonovým reliéfním textem a ostrý zlom v horní pískovanou část (foto: Jeroen Musch)

Základní reliéf z jemných přímých žlábků na všech plošných prefabrikovaných prvcích obaluje podstavec i hranol jako rybářská síť. Na podstavci se přidává reliéfní text a v horní úrovni je to naopak text vypískovaný v povrchové vrstvičce panelů. Vyvážená kombinace různých povrchových úprav s jejich vzájemným překrýváním se dává mohutnému objektu překvapivě jemný až filigránský vzhled. Zbarvení, reliéfy, pískování – všechno jsou to poměrně jednoduché technologie spojované s betonovým povrchem, avšak využití jejich výhod v dobře vyvážené kombinaci má výrazný synergický účinek, jeho výsledkem je modrozelený betonový krystal s bohatou ornamentací na povrchu.

Večerní pohled (foto: Jeroen Musch)

Architektonický ateliér Bekkering Adams Architecten poskytl podklady pro přípravu tohoto článku.

Autor

Související články

25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Beton konstrukčním materiálem, beton výtvarným prostředkem…

Použití betonu při navrhování jakékoli občanské stavby je pro současné stavební inženýry a architekty samozřejmou věcí. Železobetonové konstrukce s převahou vítězí nad konstrukcemi ocelovými a dřevěnými a jiné materiály jsou zatím spíše výjimkou.
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Hypocaust Building

V městském parku v městě Saint Albans v hrabství Hertford ve Velké Británii stojí nad místem, kde byly objeveny římské mozaiky staré více než dva tisíce let, malý pavilon. Původní mozaiky jsou ponechány v trávníku na místě, kde byly odkryty a nová stavba je chrání před vlivy p...
25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Monolitický izolační beton — ojedinělé aplikace v Evropě

V posledních letech je architekty znovu objevováno po­užití lehkého betonu, tentokráte jako betonu pohledového. Ve Švýcarsku, v Německu i v České republice vyrostlo několik monolitických staveb z pohledového, tepelně izolačního lehkého betonu.