Pohledové zdivo

Pro návrh, výrobu i posuzování pohledových betonů vyráběných monolitickou nebo prefabrikovanou technologií ve velké škále možností povrchové úpravy (např. povrch s otiskem bednění či formy, povrch hlazený, broušený, leštěný, povrch dodatečně upravovaný proudem vody, písku či kamenickými nástroji) jsou v některých evropských zemích stanovena respektovaná pravidla (např. německá směrnice Merkblatt Sichtbeton a rakouská norma öNORM B 2211) [1]. Jiné je to ale u tzv. pohledového zdiva (face concrete masonry units, architectural masonry, Sichtmauerwerk).

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autor

Související články

25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Údržba a opravy pohledového betonu

Stěžejním cílem při údržbě a opravách pohledového betonu je v prvé řadě udržení či obnova jeho vzhledu. Právě naplnění tohoto cíle je však dosti obtížné a naráží objektivně na řadu technických limitů a, to možná především, na problémy podmíněné subjektivně.
25. 9. 2008 | Materiály a technologie

Bednění a bednicí pláště pro pohledový beton

Bednění je jedním z mnoha faktorů, které se při realizaci monolitických konstrukcí podílejí na konečném vzhledu povrchu betonu. U viditelných ploch je přímo nástrojem k dosažení požadovaného vzhledu betonu. Bednění pro pohledové betony se v mnoha ohledech odlišuje od běžných b...