III.

Téma čísla

2012/7 Betonové konstrukce 21. století — betony s přidanou hodnotou

14. 12. 2012

Úvodník

14. 12. 2012 | Úvodník

Úvod

Cílem publikace „Betonové konstrukce 21. století – betony s přidanou hodnotou“, která vychází ve formě samostatné přílohy časopisu Beton TKS v roce 2012, je oslovit širší publikum, nikoliv jen betonáře, projektanty či technology, ale i architekty, studenty škol stavebního zamě...
14. 12. 2012 | Úvodník

Pojmy používané v publikaci

VYSOKOHODNOTNÝ BETON (HPC – high-performance concrete) Beton s alespoň jednou vylepšenou vlastností, např. trvanlivostí, pevností, odolností, nasákavostí, permeabilitou ad. Níže uvedené betony jsou podmnožinou HPC.

Téma

14. 12. 2012 | Téma

Vysokohodnotné betony — úvod a poznámky k možnostem jejich aplikace

V českých zemích se betonové stavitelství úspěšně rozvíjí od doby vzniku betonových konstrukcí. Vznikaly pozemní betonové konstrukce, průmyslové stavby i mosty. Již v roce 1921 byl založen Kloknerův ústav, kde se prováděla řada zkoušek a výzkumů v oblasti betonových konstrukcí...

Materiály a technologie

14. 12. 2012 | Materiály a technologie

Vysokohodnotý beton — aktualizace v roce 2011

Vysokohodnotný beton se v praxi uplatňuje stále významněji. Tím je získávána řada nových zkušeností a jsou korigovány i některé údaje z knihy Vysokohodnotný beton. Hlavní důraz je kladen na vysvětlení smrštění a jeho eliminace v případě vysokohodnotného betonu. Na příkladech j...
14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Vysokopevnostní betony a UHPC

Vysokopevnostní beton a beton velmi vysokých pevností (UHPC) se rychle vyvíjí a objevují se aplikace v mnoha zemích. České výzkumné ústavy i společnosti vedou výzkum směřující ke zvýšení pevnosti betonu. Článek stručně sumarizuje mezinárodní vývoj a popisuje problémy spojené s...
14. 12. 2012 | Materiály a technologie

Vývoj ultra vysokohodnotného betonu (UHPC) na bázi surovin dostupných v ČR

Ultra vysokohodnotný beton (UHPC) je dalším moderním a kvalitativně novým materiálem na bázi cementového pojiva s výjimečnými parametry v oblasti mechanických vlastností a trvanlivosti. V článku jsou prezentovány zkušenosti a výsledky prací získané v rámci vývoje ultra vysokoh...
14. 12. 2012 | Materiály a technologie

Vláknobeton

Oblast kompozitů kombinujících matrice na základě cementu (žádné nebo jen jemné kamenivo) nebo betonu a nejrůznější vlákna se za posledních několik desetiletí velice rozšířila. Komplexní posouzení všech vláknobetonů a současného stavu jejich využití ve stavebnictví, srovnání s...
14. 12. 2012 | Materiály a technologie

Barevné betony

Článek upozorňuje na některé z možných vlivů a okolností, které je třeba sledovat, aby nedošlo ke změnám požadovaného odstínu betonu barveného pigmenty.
14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Lehký beton

Článek stručně uvádí současný stav lehkého betonu u nás a v zahraničí z hlediska vstupních materiálů (zejména lehkých kameniv), návrhu, technologie výroby a ukládání. Dále představuje zajímavé realizace v posledních letech za účelem vysvětlení přínosu lehkého betonu jako mater...
14. 12. 2012 | Materiály a technologie

Těžké betony a speciální stínící betony

Beton je výborným materiálem pro ochranu před účinky ionizujícího záření. Vlastnosti betonu lze vhodně modifikovat podle výběru použitého kameniva, jak proti záření gama, tak proti neutronovému záření.

Stavební konstrukce

14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Konstrukce využívající vysokopevnostní beton

Konstrukce z vysokopevnostního betonu jsou popsány s hlediska jejich architektonického a konstrukčního řešení i technologie jejich výstavby. Popsané konstrukce využívají inherentní vlastnosti vysokopevnostního betonu, kterými jsou nejen vysoká pevnost v tlaku a tahu, ale také...
14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Fasády z UHPC — betonové “závoje”

Moderní fasády jsou stále častěji vícevrstvé konstrukce, které musí splnit náročné požadavky konstrukční, funkční i estetické. Po skleněných co nejvíce odhmotněných lesklých plochách se pozornost nově zaměřuje na tvarování, materiálový charakter a barvu fasád. UHPC – materiál...
14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Darwinovo centrum přírodovědného muzea v Londýně, 2. fáze projektu

Článek popisuje budování nové části Přírodovědného muzea v Londýně od prvních vizí, přes projekt úzce související s vyřešením otázky volby technologie výstavby a její optimalizace z hlediska nákladů, času výstavby, kvality budoucího vnitřního prostředí a inovativnosti stavební...
14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Jak se sny o létání staly skutečností

Článek popisuje expozici muzea letectví v polském Krakově s důrazem na budovu nového výstavního pavilonu. Cílem německých architektů byl návrh konstrukce budovy, která by svým tvarem vyjadřovala syntézu idey létání a ducha místa, avšak svými povrchy tvořila neutrální pozadí hi...
14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Spojení architektury a přírody

Článek popisuje soubor staveb muzea a galerie portugalského malíře Paula Rego postavený ve městě Cascais. Masivní, červený, ve hmotě barvený beton tvoří harmonický kontrast k okolní zelené vegetaci.
14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Energeticky úsporný monolit z barevného lehkého betonu

Skulpturální architektura z pohledového betonu pro novou budovu městského úřadu v německém Erfstadtu.
14. 12. 2012 |

Čerpaný vysokohodnotný lehký beton pro most Raftsundet, Severní Norsko

Čerpání lehkého betonu nebylo v době výstavby mostu Raftsundet v Norsku běžně užíváno jako možný způsob ukládání těchto betonů. Pro mostní konstrukce nebylo čerpání vysokohodnotného lehkého betonu povoleno vzhledem k vysokým absorbčním hodnotám expandovaného jílu nebo jílovitý...