III.

Téma čísla

2012/7 Betonové konstrukce 21. století - betony s přidanou hodnotou

14. 12. 2012

Úvodník

14. 12. 2012 | Úvodník

Úvod

Cílem publikace „Betonové konstrukce 21. století – betony s přidanou hodnotou“, která vychází ve formě samostatné přílohy časopisu Beton TKS v roce 2012, je oslovit širší publikum, nikoliv jen betonáře, projektanty či technology, ale i architekty, studenty škol stavebního zamě...

Téma

14. 12. 2012 | Téma

Vysokohodnotné betony — úvod a poznámky k možnostem jejich aplikace

V českých zemích se betonové stavitelství úspěšně rozvíjí od doby vzniku betonových konstrukcí. Vznikaly pozemní betonové konstrukce, průmyslové stavby i mosty. Již v roce 1921 byl založen Kloknerův ústav, kde se prováděla řada zkoušek a výzkumů v oblasti betonových konstrukcí...
14. 12. 2012 | Téma

VLÁKNOBETON

14. 12. 2012 | Téma

BAREVNÉ BETONY

14. 12. 2012 | Téma

LEHKÝ BETON