Konstrukce využívající vysokopevnostní beton

Konstrukce z vysokopevnostního betonu jsou popsány s hlediska jejich architektonického a konstrukčního řešení i technologie jejich výstavby. Popsané konstrukce využívají inherentní vlastnosti vysokopevnostního betonu, kterými jsou nejen vysoká pevnost v tlaku a tahu, ale také vyšší modul pružnosti a mrazuvzdornost. U konstrukcí namáhaných převážně ohybem je vysokopevnostní beton navržen tehdy, kdy je nutno redukovat konstrukční výšku anebo omezit dlouhodobé deformace. Vysokopevnostní beton je však zejména využit u konstrukcí anebo konstrukčních prvků namáhaných normálovou silou, to je u oblouků, skořepin, předpjatého pásu, vzpěr a pylonů.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autor

Structures Utilizing High-Strength Concrete

Structures from high-strength concrete are described in terms of their architectural and structural solution and technology of their erection. The described structures utilize inherent qualities of high-strength concrete, which are not only their high compression and tension strength, but also higher modulus of elasticity and frost resistance. Structures stressed primarily by bending are designed from high-strength concrete when it is necessary to reduce the structural depth or decrease the long-term deformations. However, high-strength concrete is mainly utilized in structures or structural members primarily stressed by normal force that is in arches, shells, stress ribbons, struts and pylons.

 

Pojmy v tomto článku


Související články

14. 12. 2012 | Téma

Vysokohodnotné betony — úvod a poznámky k možnostem jejich aplikace

V českých zemích se betonové stavitelství úspěšně rozvíjí od doby vzniku betonových konstrukcí. Vznikaly pozemní betonové konstrukce, průmyslové stavby i mosty. Již v roce 1921 byl založen Kloknerův ústav, kde se prováděla řada zkoušek a výzkumů v oblasti betonových konstrukcí...
14. 12. 2012 | Materiály a technologie

Vysokohodnotý beton — aktualizace v roce 2011

Vysokohodnotný beton se v praxi uplatňuje stále významněji. Tím je získávána řada nových zkušeností a jsou korigovány i některé údaje z knihy Vysokohodnotný beton. Hlavní důraz je kladen na vysvětlení smrštění a jeho eliminace v případě vysokohodnotného betonu. Na příkladech j...