14. 12. 2012 | Materiály a technologie

Těžké betony a speciální stínící betony

Beton je výborným materiálem pro ochranu před účinky ionizujícího záření. Vlastnosti betonu lze vhodně modifikovat podle výběru použitého kameniva, jak proti záření gama, tak proti neutronovému záření.