Jak se sny o létání staly skutečností

14. 12. 2012 -

Článek popisuje expozici muzea letectví v polském Krakově s důrazem na budovu nového výstavního pavilonu. Cílem německých architektů byl návrh konstrukce budovy, která by svým tvarem vyjadřovala syntézu idey létání a ducha místa, avšak svými povrchy tvořila neutrální pozadí historickým expozicím. Jako nejvhodnější materiál se ukázal antracitově zbarvený beton.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autor

How The Dream of Flying Came True

The article describes aviation exhibition in Krakow, Poland. Attention is brought especially to the new exhibition pavilion. The aim of the German architects was to design a building that would represent synthesis of flying and the genius loci. At the same time the building should create a neutral background to the historical exhibits. The best solution came to the anthracit-coloured concrete.

Pojmy v tomto článku


Související články

14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Darwinovo centrum přírodovědného muzea v Londýně, 2. fáze projektu

Článek popisuje budování nové části Přírodovědného muzea v Londýně od prvních vizí, přes projekt úzce související s vyřešením otázky volby technologie výstavby a její optimalizace z hlediska nákladů, času výstavby, kvality budoucího vnitřního prostředí a inovativnosti stavební...
14. 12. 2012 | Materiály a technologie

Vláknobeton

Oblast kompozitů kombinujících matrice na základě cementu (žádné nebo jen jemné kamenivo) nebo betonu a nejrůznější vlákna se za posledních několik desetiletí velice rozšířila. Komplexní posouzení všech vláknobetonů a současného stavu jejich využití ve stavebnictví, srovnání s...