Pojmy používané v publikaci

14. 12. 2012 -

VYSOKOHODNOTNÝ BETON (HPC – high-performance concrete)

Beton s alespoň jednou vylepšenou vlastností, např. trvanlivostí, pevností, odolností, nasákavostí, permeabilitou ad. Níže uvedené betony jsou podmnožinou HPC.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autor