Pojmy používané v publikaci

14. 12. 2012 - | Stáhnout článek v PDF

VYSOKOHODNOTNÝ BETON (HPC – high-performance concrete)

Beton s alespoň jednou vylepšenou vlastností, např. trvanlivostí, pevností, odolností, nasákavostí, permeabilitou ad. Níže uvedené betony jsou podmnožinou HPC.

ULTRAVYSOKOHODNOTNÝ BETON (UHPC – ultra-high-performance concrete)

Beton s ještě více posílenými vlastnostmi než HPC.

BĚŽNÝ BETON

Beton s válcovou pevností do 50 MPa, tzn. do třídy C50/60 včetně.

VYSOKOPEVNOSTNÍ BETON (HSC – high-strength concrete)

Beton, který má válcovou pevnost 55 až 150 MPa.

ULTRAVYSOKOPEVNOSTNÍ BETON (UHSC – ultra-high-strength-concrete)

Beton s válcovou pevností 150 MPa a vyšší.

LEHKÝ BETON (LWC – light-weight concrete)

Beton, který má po vysušení objemovou hmotnost nižší než 2 000 kg/​​m3 a vyšší než 800 kg/​​m3 (dle ČSN EN 206 – 1). Vyrábí se zčásti nebo zcela z lehkého pórovitého kameniva.

TĚŽKÝ BETON (heavy concrete)

Beton, který má po vysušení objemovou hmotnost vyšší než 2 600 kg/​​m3 (dle ČSN EN 206 – 1). Vyrábí se z těžkého kameniva obvykle s objemovou hmotností 4 000 kg/​​m3 a vyšší.

VLÁKNOBETON (FRC – fibre reinforced concrete)

Beton, jehož součástí jsou vlákna, která se přidávají do čerstvého betonu obvykle při míchání. Výsledný materiál má vylepšené vlastnosti při namáhání v tahu – zbytkovou (reziduální pevnost). Lépe vzdoruje objemovým změnám a dynamickému namáhání. Používá se například na bílé nebo oranžové vany. V současnosti se pro vláknobetony používají vlákna ocelová, polymerová, skelná ad.

DRÁTKOBETON (SFRC – steel fibre reinforced concrete)

Vláknobeton s ocelovými vlákny – drátky.

STŘÍKANÝ BETON (sprayed concrete)

Beton ukládaný stříkáním. Čerstvý beton se ve stříkací pistoli mísí s urychlovačem tuhnutí. Nejčastěji se používá na primární ostění tunelů budovaných metodou NRTM.

BAREVNÝ BETON (coloured concrete) 

Někdy označovaný jako probarvený beton. Jedná se o beton s cementovým tmelem probarveným pomocí pigmentu, který se přidává při míchání do čerstvého betonu, nikoliv o natřený beton. Probarvení cementového tmelu se obvykle záměrně kombinuje s barevným kamenivem.

POHLEDOVÝ BETON

Beton, jehož povrch je vidět. Viz speciální číslo Betonu TKS z roku 2008 „Povrchy betonu“.

Autor