Vývoj ultra vysokohodnotného betonu (UHPC) na bázi surovin dostupných v ČR

Ultra vysokohodnotný beton (UHPC) je dalším moderním a kvalitativně novým materiálem na bázi cementového pojiva s výjimečnými parametry v oblasti mechanických vlastností a trvanlivosti. V článku jsou prezentovány zkušenosti a výsledky prací získané v rámci vývoje ultra vysokohodnotného betonu v podmínkách surovinové a technologické báze České republiky.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Ultra High Performance Concrete (UHPC) is another modern and new material based on cement binder. UHPC provides unique characteristics in mechanical properties and durability. This article presents results and practical experience gained in the development of Ultra High Performance Concrete in terms of raw material and technological base of the Czech Republic. As with other technologies we are catching up a considerable advantage gained abroad. For full and common application of UHPC in our conditions there is still a substantial piece of work in front of us. Authors know from their personal experience that this work is very interesting and offers great scope for technological development but also has its pitfalls. After a series of laboratory tests in the Klokner Institute and BASF CR, and practical applications in the Skanska company, the Pontex company has designed and Skanska produced a bridge deck constructed and tested in the Klokner Institute of the Czech TU in Prague. These bridge plates were made for the reconstruction of the bridge in Benatky nad Jizerou. The plates act as a permanent formwork. The paper will document the production process of bridge plates, their precise records, shipping and on site assembly.


Související články

14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Vysokopevnostní betony a UHPC

Vysokopevnostní beton a beton velmi vysokých pevností (UHPC) se rychle vyvíjí a objevují se aplikace v mnoha zemích. České výzkumné ústavy i společnosti vedou výzkum směřující ke zvýšení pevnosti betonu. Článek stručně sumarizuje mezinárodní vývoj a popisuje problémy spojené s...
14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Konstrukce využívající vysokopevnostní beton

Konstrukce z vysokopevnostního betonu jsou popsány s hlediska jejich architektonického a konstrukčního řešení i technologie jejich výstavby. Popsané konstrukce využívají inherentní vlastnosti vysokopevnostního betonu, kterými jsou nejen vysoká pevnost v tlaku a tahu, ale také...