11. 9. 2023 | Úvodník

Navrhování mostů

Most byl od nepaměti považován za mimořádnou stavbu, jejímž hlavním cílem bylo umožnit překročení překážky na dopravní cestě. Obtížnost stavby mostu po dlouhá staletí vyžadovala, aby se trasa komunikace podřídila místu, kde byla výstavba mostu nejsnadnější.
2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Aktuality

Školení o navrhování betonových konstrukcí podle nové generace Eurokódů

Česká betonářská společnost (ČBS) ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) zorganizovala 17. a 18. května v Mikulově školení o navrhování betonových konstrukcí podle nové gen...
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie

Využití UHPC při rekonstrukci Barrandovského mostu v Praze

Článek popisuje využití UHPC při rekonstrukci Barrandovského mostu v Praze. Jsou popsány základní aspek­ty celého procesu rekonstrukce této významné mostní konstrukce a detailně pak návrh a realizace vyrovnávací ztužující vrstvy UHPC. Na závěr je realizace této metody kriticky...
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Materiály a technologie

Použití recyklovaného kameniva do betonu

Článek v první části předkládá důvody k recyklaci stavebního a demoličního odpadu a k jeho použití pro výrobu betonu. Upozorňuje na důležité skutečnosti, které se s použitím recyklovaného kameniva do betonu pojí, shrnuje normativní a legislativní požadavky a praktické otázky t...
3/2021 Mosty | 10. 9. 2021 | Úvodník

Doprava v Praze a vltavské mosty

Intenzita dopravy, zejména silniční, stále narůstá, přestože počet automobilů roste již pomaleji než tomu bylo po roce 1990. Zvyšuje se však počet jízd...