Čerpaný vysokohodnotný lehký beton pro most Raftsundet, Severní Norsko

Čerpání lehkého betonu nebylo v době výstavby mostu Raftsundet v Norsku běžně užíváno jako možný způsob ukládání těchto betonů. Pro mostní konstrukce nebylo čerpání vysokohodnotného lehkého betonu povoleno vzhledem k vysokým absorbčním hodnotám expandovaného jílu nebo jílovitých břidlic, z nichž jsou v Evropě lehká kameniva do betonu obvykle vyráběna.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Pumping of High Performance Lightweight Concrete For The Raftsundet Bridge, Northern Norway

Pumping of lightweight concrete is traditionally not used as a means of placing lightweight concrete in Norway. For bridge construction, this procedure has not been permitted for placing high performance concrete due to the high absorption of expanded clay or shale lightweight aggregate normally used in Europe. The recently completed Raftsundet Bridge is a 711- meter long free cantilever concrete bridge spanning the Raftsundet Strait in northern Norway. The main span, with a total length of 298 m and a sailing height of 47 m, is constructed from high performance light weight concrete with a hardened density of 19.75 kN and a 28-day compressive strength of 60 MPa (LC60). In order to obtain permission to pump lightweight concrete for the Raftsundet Bridge, the contractor AS Anlegg developed an elaborate testing programme and documenting of concrete properties. The program was implemented in order to demonstrate that by using a rotary kiln expanded slate lightweight aggregate (LWA), high performance lightweight concrete could be pumped without any measurable adverse affect on concrete properties. This paper discusses the concerns regarding pumping of high performance lightweight concrete, outlines the testing programme developed for the Raftsundet Bridge and reports on results from a parallel testing of both normal weight and lightweight concrete performed during the period of construction.

Pojmy v tomto článku


Související články

14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Vysokopevnostní betony a UHPC

Vysokopevnostní beton a beton velmi vysokých pevností (UHPC) se rychle vyvíjí a objevují se aplikace v mnoha zemích. České výzkumné ústavy i společnosti vedou výzkum směřující ke zvýšení pevnosti betonu. Článek stručně sumarizuje mezinárodní vývoj a popisuje problémy spojené s...
112 Mosty | 15.8.2019 | Stavební konstrukce

Most přes Åstfjord na silnici fv. 714 v Norsku 

Most přes Åstfjord je osmipolový spojitý nosník se spřaženou deskou. Jednou z důležitých technologických inovací pro český tým v Norsku byla výstavba studní na pontonu. Ocelová konstrukce mostu je montována lodním a pásovým jeřábem na pilíře budované taženým bedněním. Zhotoven...
15. 8. 2019 | Historie

Zkušenosti z výstavby betonových mostů v České Republice

Na začátku 20. století betonové mosty nahradily mosty kamenné, které se vyznačovaly vysokou únosností a trvanlivostí. Železobetonové mosty, pro větší rozpětí zvláště obloukové, byly stavěny nejprve tradičními metodami, později metodami pokrokovými. Pokud byly použity kvalitní...