Fasády z UHPC — betonové “závoje”

14. 12. 2012 -

Moderní fasády jsou stále častěji vícevrstvé konstrukce, které musí splnit náročné požadavky konstrukční, funkční i estetické. Po skleněných co nejvíce odhmotněných lesklých plochách se pozornost nově zaměřuje na tvarování, materiálový charakter a barvu fasád. UHPC – materiál na špičce inovací pro nové architektonické aplikace je kombinací mimořádných vlastností, které dovolují navrhnout a vyrobit tenké prvky složitých tvarů, zakřivené a s různou texturou dle požadavků klienta, a realizovat projekty dříve obtížné až nemožné v tradiční železobetonové technologii. Článek představuje některé zajímavé stavby a upozorňuje na specifické možnosti materiálu využité na fasádních prvcích.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autor

UHPC Facades – Concrete “Veils”

Modern facades are more and more often sandwich constructions that must fulfil high demands on construction and function. After focusing on glass, shiny, light as possible surfaces, attention is now focused on shaping, character of material and color of the facades. UHPC – innovative cutting edge material for new architectural applications – is a combination of extraordinary which allow to design and produce slim elements of intricate shapes, curved and with variable texture according to the client’s demands, and to realiye project that were difficult or impossible in the traditional reinforced concrete technology. This article some of the interesting constructions and brigs attention to specific features of the material used for the facade elements.


Související články

14. 12. 2012 | Materiály a technologie

Vývoj ultra vysokohodnotného betonu (UHPC) na bázi surovin dostupných v ČR

Ultra vysokohodnotný beton (UHPC) je dalším moderním a kvalitativně novým materiálem na bázi cementového pojiva s výjimečnými parametry v oblasti mechanických vlastností a trvanlivosti. V článku jsou prezentovány zkušenosti a výsledky prací získané v rámci vývoje ultra vysokoh...
112 Mosty | 15.8.2019 | Stavební konstrukce

Lávka z UHPC v Táboře

Lávka pro pěší a cyklisty v lokalitě Černé mosty v Táboře je umístěna v těsné blízkosti stávajícího železničního mostu na trati Tábor–Bechyně, kde přemosťuje dopravně velmi vytíženou Budějovickou ulici (silnice II/137) šířky 11 m, chodníky a cyklostezku. Lehká lávka o rozpětí...