Darwinovo centrum přírodovědného muzea v Londýně, 2. fáze projektu

14. 12. 2012 -

Článek popisuje budování nové části Přírodovědného muzea v Londýně od prvních vizí, přes projekt úzce související s vyřešením otázky volby technologie výstavby a její optimalizace z hlediska nákladů, času výstavby, kvality budoucího vnitřního prostředí a inovativnosti stavebních postupů. Výsledná konstrukce samonosné prostorové skořepiny ze stříkaného betonu s leštěným povrchem získala řadu významných ocenění.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Darwin Centre Phase Two, Natural History Museum, London

The article describes construction of the new part of the Natural History Museum in London from the first visions over the choice of technology of construction solution, its optimalization recosts, time of construction, quality of the future interior and innovative construction procedures. The final self-bearing construction of space shell from sprayed concrete with polished surface won a number of significant awards.


Související články

14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Konstrukce využívající vysokopevnostní beton

Konstrukce z vysokopevnostního betonu jsou popsány s hlediska jejich architektonického a konstrukčního řešení i technologie jejich výstavby. Popsané konstrukce využívají inherentní vlastnosti vysokopevnostního betonu, kterými jsou nejen vysoká pevnost v tlaku a tahu, ale také...