Vláknobeton

Oblast kompozitů kombinujících matrice na základě cementu (žádné nebo jen jemné kamenivo) nebo betonu a nejrůznější vlákna se za posledních několik desetiletí velice rozšířila. Komplexní posouzení všech vláknobetonů a současného stavu jejich využití ve stavebnictví, srovnání s dřívějšími předpoklady a identifikace všech míst nedostatečně pokrytých výzkumem by vyžadovalo studii zcela mimo možný rozsah této publikace. Po krátkém přehledu historického vývoje vláknobetonu a možných „přidaných hodnot“ je obsah článku zaměřen na hlavní důvody, proč původní předpovědi využití nebyly splněny, a kde je podle názoru autora ještě zapotřebí více výzkumu.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Fibre Reinforced Concrete

Last few decades have seen a substantial widening of the range of composites in which a concrete matrix is reinforced with a variety of fibres. An all-embracing review of current performance and practical uses of such composites in construction together with identification of all areas where additional research may be needed is beyond the scope of this publication. The paper therefore begins with a brief outline of historical development of main types of fibre reinforced concrete and reviews key potential advantages and ‘added values’, as they were predicted in early stages of their development. Initial predictions of performance and applications of selected fibre reinforced concretes are then compared with those found in current construction practice. Main reasons why not all of the optimistic aims and predictions have been achieved are then discussed and specific topics where research and development is still required are pointed out.

Pojmy v tomto článku


Související články

2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Úvodník

Jak je na tom vláknobeton

Vážení a milí čtenáři časopisu Beton, jsem rád, že jste si našli čas na přečtení tohoto čísla věnovaného převážně vláknobetonu, a tím se i na chvíli oprostili od jednoho z největších problémů posledních dní, který se jmenuje SARS-CoV-2. Tento virus se stal opravdovou mediální...
14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Konstrukce využívající vysokopevnostní beton

Konstrukce z vysokopevnostního betonu jsou popsány s hlediska jejich architektonického a konstrukčního řešení i technologie jejich výstavby. Popsané konstrukce využívají inherentní vlastnosti vysokopevnostního betonu, kterými jsou nejen vysoká pevnost v tlaku a tahu, ale také...