Vysokohodnotý beton — aktualizace v roce 2011

Vysokohodnotný beton se v praxi uplatňuje stále významněji. Tím je získávána řada nových zkušeností a jsou korigovány i některé údaje z knihy Vysokohodnotný beton. Hlavní důraz je kladen na vysvětlení smrštění a jeho eliminace v případě vysokohodnotného betonu. Na příkladech je ukázáno, že konstrukce z vysokohodnotného betonu lépe naplňují požadavky udržitelného rozvoje. Jsou uvedeny zkušenosti z aplikací vysokohodnotného betonu v minulosti a rovněž příklady nových konstrukcí, postavených s využitím vysokohodnotného betonu.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

High performance concrete is increasingly being used in practice today. This is how plenty of new experience is gained and some conclusions from the High Performance Concrete book are modified. The main focus is on explanation of shrinkage and its elimination in HPC. Examples in the paper show that HPC construction can better meet the requirements of sustainable development. The experience of the use of HPC in the past is given as well as some examples of new constructions built utilizing HPC.