Časopis Beton

logo Beton TKS

Odborný časopis o betonu, vycházející od roku 2001, který podporují Svaz výrobců cementu ČR, Svaz výrobců betonu ČR, Česká betonářská společnost ČSSI a Sdružení pro sanace betonových konstrukcí.


Partneři tohoto čísla

Vydaných čísel
130
Publikovaných článků
2809
Příští vydání
9. září 2022
Uzávěrka rukopisu
15. července 2022