Časopis Beton

logo Beton TKS

Odborný časopis o betonu, vycházející od roku 2001, který podporují Svaz výrobců cementu ČR, Svaz výrobců betonu ČR, Česká betonářská společnost ČSSI a Sdružení pro sanace betonových konstrukcí.

Vydaných čísel
128
Publikovaných článků
2770
Příští vydání
15. března 2022
Uzávěrka rukopisu
31. ledna 2022