Časopis Beton

logo Beton TKS

Odborný časopis o betonu, vycházející od roku 2001, který podporují Svaz výrobců cementu ČR, Svaz výrobců betonu ČR, Česká betonářská společnost ČSSI a Sdružení pro sanace betonových konstrukcí.


Partneři tohoto čísla

Vydaných čísel
129
Publikovaných článků
2785
Příští vydání
15. června 2022
Uzávěrka rukopisu
30. dubna 2022