Časopis Beton

logo Beton TKS

Odborný časopis o betonu, vycházející od roku 2001, který podporují Svaz výrobců cementu ČR, Svaz výrobců betonu ČR, Česká betonářská společnost ČSSI a Sdružení pro sanace betonových konstrukcí.

Vydaných čísel
127
Publikovaných článků
2760
Příští vydání
10. prosince 2021
Uzávěrka rukopisu
31. října 2021