Využití UHPC při rekonstrukci Barrandovského mostu v Praze

Článek popisuje využití UHPC při rekonstrukci Barrandovského mostu v Praze. Jsou popsány základní aspek­ty celého procesu rekonstrukce této významné mostní konstrukce a detailně pak návrh a realizace vyrovnávací ztužující vrstvy UHPC. Na závěr je realizace této metody kriticky diskutována a jsou navrhovány úpravy pro její použití v dalších etapách rekonstrukce mostu.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

APPLICATION OF UHPC IN RECONSTRUCTION OF THE BARRANDOV BRIDGE IN PRAGUE
The paper describes the application of UHPC in the reconstruction of the Barrandov Bridge in Prague. It describes the basic aspects of the entire reconstruction process of this important bridge structure and then details the design and implementation of the UHPC levelling stiffening layer. Finally, a critical discussion of this method is made and modifications of its application for the next stages of the bridge reconstruction are described.