Bytový dům Fragment — monolitické konstrukce

13. 6. 2023 - Architektura / Bytová výstavba |

V polovině letošního roku bude v pražském Karlíně dokončen dům Fragment, jenž nabídne 140 bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení. Současnou stavební produkci v oblasti bytové výstavby obohatí promyšleným zasazením do kontextu okolí, vizuálně působivou architekturou, použitím nepřehlédnutelných sochařských děl a zejména neobvyklým stavebně konstrukčním řešením v podobě „mostní“ části propojující trojici samostatných podnoží.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.

APARTMENT HOUSE FRAGMENT

In the middle of this year, the Fragment Apartment House will be completed in Prague’s Karlín district, offering 140 units of rental housing. It will enrich the current building production in the field of residential construction by its thoughtful setting in the context of the surroundings, visually impressive architecture, the use of unmissable sculptural works and especially an unusual structural solution in the form of a “bridge” section connecting three separate bases.


Související články

2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Téma, Stavební konstrukce, Architekti a architektura

Bytový dům Fragment — architektonický návrh

V polovině letošního roku bude v pražském Karlíně dokončen dům Fragment, jenž nabídne 140 bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení. Současnou stavební produkci v oblasti bytové výstavby obohatí promyšleným zasazením do kontextu okolí, vizuálně působivou architekturou, po...
2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Téma, Architekti a architektura, Stavební konstrukce

Od pavlače přes Křídlo po Véčko

Bytové domy (neboli bytovky) jsou důležitým tématem architektury jednadvacátého století, i když v odborných médiích poněkud přehlíženým. Postavit kvalitní dům, který by vyhověl potřebám desítek, či dokonce stovek různorodých obyvatel, je uměním svého druhu.