eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Zkoušení betonu

Zkoušení betonu (testing of concrete)

Beton se zkouší z různých důvodů a v různém čase. Zde je základní rozdělení zkoušek betonu:

Abramsův kužel

Zkoušení čerstvého betonu:

 

Zkoušení betonu - krychleZkoušky ztvrdlého betonu:

 

Zkoušky podle toho, zničí-li se vzorek či nezničí:

 

Zkoušky podle účelu zkoušení:

  • průkazní zkouška,
  • ověřovací zkouška (v režimu české legislativy - Zákona č. 22/1997 Sb. a Nařízení vlády 163/2002 ve smyslu pozdějších znění - je součástí posouzení shody).

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Abramsův kuželZkoušení betonu - krychleZkoušení betonu - válecZkoušení betonu - pevnost v příčném tahu