Mrazuvzdornost betonu

Mrazuvzdornost je schopnost betonu nasyceného vodou odolávat účinkům střídavého zmrazování a rozmrazování. Působení mrazu a rozmrazování na beton je jeden z důležitých vlivů prostředí pro správnou specifikaci betonu.

XF1 XF4  jsou stupně vlivu prostředí pro beton vystavený mrazu a rozmrazování.

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Věda a výzkum

Možnosti stanovení mrazuvzdornosti betonu s využitím alternativních zkušebních těles

Článek pojednává o využití alternativních zkušebních těles při zkoušce mrazuvzdornosti betonu. Důraz je kladen zejména na interpretaci a porovnání výsledků, které byly na různých zkušebních tělesech dosaženy. Pro potřeby experimentu byl vyroben větší betonový blok, který simul...