CHRL – chemické rozmrazovací látky

Chemické rozmrazovací látky (CHRL) používané zejména k ošetřování komunikací v zimě.

Nejčastěji se jedná o různé chemické soli. Působení CHRL vůči betonu se projevuje:

  • působením chloridů v kombinaci s opakovaným zmrazováním a rozmrazováním
  • zanášením alkálií do betonu a v nepříznivých podmínkách zvýšeným rizikem ASR (alkalicko-křemičité reakce)

Odkazy: