Posouzení shody

Při posouzení shody (assessment of conformity) se ověřuje, zda-li vyráběný beton má shodné vlastnosti jako při průkazní zkoušce betonu.

Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb, pro které neexistuje harmonizovaná technická specifikace, musí být před uvedením na trh v ČR posuzovány podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a ve znění nařízení vlády 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Způsob posouzení shody určují tyto dokumenty: