Konzistence betonu

Konzistence čerstvého betonu (consistency of fresh concrete) vyjadřuje odpor proti přetváření. Vyjadřuje se třídou konzistence podle výsledků zkoušky a použité zkušební metody. Jednodušeji řečeno, konzistence říká, jak moc nebo málo čerstvý beton teče nebo se sype.

Konzistence se může stanovit jako:

  • stupeň zhutnění — označení C0 až C3
  • Vebe — označení V0 až V4
  • sednutí kužele (Abrams) — označení S1 až S5
  • rozlití — označení F1 až F7

Stupeň zhutnění a Vebe se používají pro čerstvý beton zavlhlý a stupeň sednutí a rozlití pro čerstvý beton měkký, velmi měkký a tekutý. Přepočet hodnot zjištěných různými metodami není průkazný.

Odkazy: