Konzistence betonu

Konzistence čerstvého betonu (consistency of fresh concrete) vyjadřuje odpor proti přetváření. Vyjadřuje se třídou konzistence podle výsledků zkoušky a použité zkušební metody. Jednodušeji řečeno, konzistence říká, jak moc nebo málo čerstvý beton teče nebo se sype.

Konzistence se může stanovit jako:

  • stupeň zhutnění — označení C0C3
  • Vebe — označení V0V4
  • sednutí kužele (Abrams) — označení S1S5
  • rozlití — označení F1F7
  • rozlití kužele — označení SF1SF3, zkouška konzistence pro samozhutnitelný beton.

Stupeň zhutnění a Vebe se používají pro čerstvý beton zavlhlý a stupeň sednutí a rozlití pro čerstvý beton měkký, velmi měkký a tekutý. Přepočet hodnot zjištěných různými metodami není průkazný.