Pohledový beton

Pohledový beton (Exposed concrete, architectural concrete) je velmi široký pojem. Jednoduše se dá říci, že pohledový beton je beton, který je vidět. Pro různé betonové povrchy existují různá kritéria a různé vzhledové vlastnosti a proto je obtížné určit jednoznačnou definici.


Pohledový beton — rozdělení

– režné betony,
– otisky plošných matric,
– otisky speciálních reliéfních vložek do bednění. 

  • Betonové povrchy upravované v měkkém stavu, tj. brzy po odbednění nebo vyjmutí z formy:

– povrchy hlazené,
– povrchy škrábané,
– povrchy vymývané, 

  • Betonové povrchy upravované v tvrdém stavu, tj. vyzrálé betony:

– pískované,
– prořezávané,
– broušené,
– leštěné,
– opracované kamenickými technikami. 

  • Ostatní betonové povrchy (Dalších technologií a postupů může být nepočítaně, omezuje nás pouze vlastní představivost. Zajímavé ukázky můžete vidět zde).

Veškeré výše uvedené betony mohou být zároveň vyrobeny jako:

– prefabrikované obkladové desky, panely

– monolitické prvky

barevné betony

 
Často se za pohledový beton považuje bezvadně provedená betonová konstrukce, na jejímž povrchu se nevyskytují žádná hnízda, vzduchové bubliny (lunkry), póry, trhlinky, nepřesnosti povrchu a další. Taková definice je ale značně omezující a málo reálná. Samotný pohledový beton by měl být dán spíše představou investora a architekta společně s technickými možnostmi výroby.   
Pohledový beton může být použit i v náročnějších stavbách, jako jsou divadla, knihovny apod. Estetickou kvalitu pohledového betonu je možné zvýšit použitím vyspělých technologií formování a opracování povrchu.

Odkazy:


Související články v časopise Beton

2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Téma

První kanadský památník obětem holokaustu

Podle návrhu studia Libeskind byl v kanadském hlavním městě Ottawě postaven první národní památník holokaustu. Železobetonová monolitická stavba, jejíž půdorys vychází z tvaru Davidovy hvězdy, je mementem jedné z nejtemnějších kapitol lidské historie.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Téma

Brána času v Moravské Třebové

Brána času je moderní architektonické dílo tvořené jedenácti železobetonovými segmenty, které mají shodný vnější rozměr, avšak liší se rozdílnou velikostí vnitřních otvorů. Vnitřní prostor brány představuje průběh časové osy v historii Moravské Třebové.
2/2021 Architektura | 10. 6. 2021 | Téma, Stavební konstrukce

Památník Jana Palacha

V centru Všetat byl v minulém roce otevřen nový Památník Jana Palacha. Tvoří jej rodný dům Jana Palacha proměněný ve výtvarný objekt, novostavba pavilonu historické expozice a kontemplační zahrada. Záměr architekta vytvořit kontrast mezi původním obydlím Jana Palacha a pavilon...