Pohledový beton

Železobetonové rámy — detail pohledového betonu v novém sídle vinařství Lahofer (foto: archiv společnosti Česká Doka bednicí technika)

Pohledový beton (exposed concrete, architectural concrete) je velmi široký pojem. Jednoduše se dá říci, že pohledový beton je beton, který je vidět. V moderní architektuře se beton vystavuje pohledu záměrně. Pro různé betonové povrchy existují různá kritéria a různé vzhledové vlastnosti, a proto je obtížné určit jednoznačnou definici. Vzhled povrchu betonu je každopádně ovlivněn použitým pláštěm bednění, odbedňovacím prostředkem, složením betonu a jeho zpracováním.

V roce 2018 vydala Česká betonářská společnost Technická pravidla ČBS 03 pro pohledový beton. Podle těchto pravidel se pohledovým betonem rozumí viditelné povrchy monolitické betonové konstrukce nebo prefabrikovaného betonového dílce, u kterých je požadován specifický, předem definovaný vzhled. Specifickým, předem definovaným vzhledem se rozumí soubor viditelných znaků (zpravidla geometrický tvar, struktura a textura povrchu, barva), které vyjadřují autorský záměr projektanta, popř. architekta v souladu s požadavky investora vycházejícími z dohodnutého technického předpisu. Pohledový beton může mít obecně velmi různorodý vzhled, a to zejména při použití zvláštních bednění, při použití čerstvého betonu speciálního složení nebo v důsledku použití speciálních technologií dodatečné úpravy povrchu.

Úpravy povrchu betonu – příklady:

  • Betonové povrchy vytvořené otiskem pláště bednění či speciální matrice vkládané do bednění :

– režné betony,
– otisky pláště bednění (neopracovaná dřevěná prkna, hoblovaná prkna, prkna s drážkou, překližka apod.),
– otisky speciálních reliéfních vložek do bednění. 

  • Betonové povrchy upravované v měkkém stavu, tj. brzy po odbednění nebo vyjmutí z formy:

– povrchy hlazené,
– povrchy škrábané,
– povrchy vymývané (např. grafický beton), 

  • Betonové povrchy upravované v tvrdém stavu, tj. vyzrálé betony:

– pískované,
– prořezávané,
– broušené,
– leštěné,
– opracované kamenickými technikami. 

  • Ostatní betonové povrchy (dalších technologií a postupů může být nepočítaně, omezuje nás pouze vlastní představivost).

Veškeré výše uvedené betony mohou být vyrobeny jako:

– prefabrikované obkladové desky, panely,

– monolitické prvky.

Často se za pohledový beton považuje bezvadně provedená betonová konstrukce, na jejímž povrchu se nevyskytují žádná hnízda, vzduchové bubliny (lunkry), póry, trhlinky, nepřesnosti povrchu a další. Taková definice je ale značně omezující a málo reálná. Samotný pohledový beton by měl být dán spíše představou investora a architekta společně s technickými možnostmi výroby odsouhlasenými na základě technického předpisu či referenční stavby. 

4/2022 Sanace a rekonstrukce | 10. 12. 2022 | Téma, Sanace a rekonstrukce

Konverze ostravských městských jatek na galerii Plato

Touhu dokonale propojit interiér domu s jeho okolím často pomáhají splnit velké skleněné plochy. V případě ostravské galerie Plato se podařilo spojit výstavní sály s expozicemi pod širým nebem pomocí rozměrných otočných segmentů vsazených do obvodového pláště památkově chráněn...
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Můj dům, můj beton

Vila Vnitřní krajina

Jedním z titulů Stavba roku 2021 se pyšní i vila Vnitřní krajina z dílny architekta Marka Jana Štěpána. Dvoupodlažní vila je postavena po obvodu sva...

2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Můj dům, můj beton, Rozhovor

Původně jsem chtěl dřevostavbu…

Rozhovor s majitelem vily Miroslavem Mixou o jeho původním zadání stran návrhu, o podnětné spolupráci s architektem a realizační firmou, o synergii b...