Experimentální vývoj kompozitní mostní konstrukce ze dřeva a UHPC

Článek prezentuje výsledky experimentálního vývoje inovativního mostního systému tvořeného trámy z lepeného lamelového dřeva spřaženými s mostovkou z prefabrikovaných panelů z ultra vysokohodnotného betonu (UHPC). V článku je představen řešený mostní systém a také je popsán experimentální program a výroba prototypu zkušební dřevo-betonové konstrukce v měřítku 1 : 1 s následným provedením zatěžovací zkoušky. (Dizertační práce na toto téma získala v roce 2020 ocenění České betonářské společnosti v kategorii Navrhování a konstrukce staveb z betonu – pozn. red.)

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Experimental Development of Timber-UHPC Composite Bridge Structure

This article presents results of an experimental development of an innovative bridge system consisting of timber beams connected with a deck constructed of segments made of ultra-high-performance concrete (UHPC). Development of the timber-UHPC system is described together with the construction of a full scale prototype and its load test. (The thesis on this topic won the Czech Concrete Society award in the category  Design and Construction of Concrete Buildings in 2020.)

Pojmy v tomto článku


Související články

113 Architektura | 15.10.2019 | Věda a výzkum

Experimentální stanovení ohybové pevnosti desek z UHPC

Článek je zaměřen na stanovení ohybové pevnosti tenkých desek z ultra vysokohodnotného betonu vyztuženého ocelovými vlákny (UHPC). Únosnost prvků bez betonářské výztuže vyztužených pouze rozptýlenou výztuží v podobě drátků v ohybu je ovlivněna především orientací a distribucí...
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Materiály a technologie

Lávky krátkých rozpětí z UHPC

Článek se zabývá experimentálním vývojem předem předpjatých konstrukčních prvků z ultra vysokohodnotného betonu (UHPC) pro lávky krátkých rozpětí a jejich aplikací v praxi. Užitím materiálu UHPC ve spojení s optimalizovaným tvarem průřezu lze snížit spotřebu primárních surovin...
112 Mosty | 15.8.2019 | Stavební konstrukce

Návrh a výroba segmentové předepnuté lávky z UHPC v Příboře

V listopadu 2018 byla v severomoravském městě Příbor jako první svého druhu v České republice uvedena do provozu segmentová předepnutá lávka z ultra vysokohodnotného betonu (UHPC). V článku je prezentován návrh, výroba, montáž a statická a dynamická analýza této lávky, projekt...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Experimentální ověření funkčnosti ponorného mola z vláknobetonu

Betonová mola jsou obvykle vyplněna plovoucím materiálem, který je nadnáší po celou dobu životnosti. Systém popsaný v tomto článku je inovativní v tom smyslu, že plutí mola zajišťují vzduchové vaky, které mohou být vypuštěny, a celý systém pak klesne ke dnu řeky. To může být u...
112 Mosty | 15.8.2019 | Stavební konstrukce

Lávka z UHPC v Táboře

Lávka pro pěší a cyklisty v lokalitě Černé mosty v Táboře je umístěna v těsné blízkosti stávajícího železničního mostu na trati Tábor–Bechyně, kde přemosťuje dopravně velmi vytíženou Budějovickou ulici (silnice II/137) šířky 11 m, chodníky a cyklostezku. Lehká lávka o rozpětí...