UHPC – modul pružnosti

Modul pružnosti UHPC je vysoký, kvůli jemnozrnnosti směsi je však nižší, než by se vzhledem k pevnosti v tlaku dalo očekávat, a nejčastěji se pohybuje v rozmezí 40 až 50 GPa.

Další sledované parametry, jejich nejčastější hodnoty a způsoby jejich dosažení: 

Témata

UHPC