UHPC – modul pružnosti

Modul pružnosti UHPC je vysoký, kvůli jemnozrnnosti směsi je však nižší, než by se vzhledem k pevnosti v tlaku dalo očekávat, a nejčastěji se pohybuje v rozmezí 40 až 50 GPa.

Další sledované parametry, jejich nejčastější hodnoty a způsoby jejich dosažení: 

Témata

UHPC
14. 12. 2012 | Materiály a technologie

Vývoj ultra vysokohodnotného betonu (UHPC) na bázi surovin dostupných v ČR

Ultra vysokohodnotný beton (UHPC) je dalším moderním a kvalitativně novým materiálem na bázi cementového pojiva s výjimečnými parametry v oblasti mechanických vlastností a trvanlivosti. V článku jsou prezentovány zkušenosti a výsledky prací získané v rámci vývoje ultra vysokoh...