Vývoj pevnosti betonu

Vývoj pevnosti betonu závisí na mnoha faktorech, zejména:

  • na teplotě prostředí (při nižších teplotách je růst pevností pomalejší, při vyšších rychlejší)
  • na složení betonu (na použitém cementu v kombinaci s přísadami)

Vývoj pevnosti betonu v závislosti na teplotě prostředí

Vývoj pevnosti betonu v závislosti na vaznosti cementu

Vývoj pevnosti betonu v závislosti na použitém cementu

Odkazy: