eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Pevnost betonu v tahu za ohybu - zkouška

Pevnost betonu v tahu za ohybu - zkouška  (Tensile bending strength of concrete - test)

Zkouška se provádí na betonovém trámci rozměrů 400/150/150 mm. Vždy se zkouší nejméně tři vzorky. Před zkouškou je potřeba ověřit geometrii tělesa a pak ho správně osadit do zkušebního zařízení - lisu. Podle způsobu zatížení se jedná o tří nebo čtyřbodové (viz obrázek) uspořádání. Čtyřbodové uspořádání zkoušky má vyšší vypovídací hodnotu o povnosti betonu v tahu za ohybu - těleso se poruší ve střední třetině mezi oběma silani od zatížení. Protože jsou v této části nosníku při uvedeném zatížení posouvající síly rovny nule, dojde k porušení v oblasti namáhání čistým ohybem. U tříbodového uspořádání zkoušky se vždy jedná o kombinaci ohybu a smyku. Proto je čtyřbodové uspořádání zkoušky vhodnější.

 

Uspořádání pro zkoušku pevnosti betonu v tahu za ohybu - čtyřbodové

 

Odkazy:

  • Zkoušení betonu - eBeton.cz
  • ČSN EN 12390-1  Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
  • ČSN EN 12390-2  Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
  • ČSN EN 12390-5  Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Uspořádání pro zkoušku pevnosti betonu v tahu za ohybu - čtyřbodové