eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Pevnost betonu v příčném tahu - zkouška

Pevnost betonu v příčném tahu - zkouška (Tensile splitting strength of concrete - test)

Příprava vzorku na zkoušku betonuZkouška se provádí na krychli, válci nebo vyjímečně na jádrových vývrtech. Vždy se zkouší minimálně tři tělesa. Před vlastní zkouškou se ověří geometrie zkušebního tělesa. Vzorky, které se nestandardně poruší, se ze zkoušky vyloučí - předpokládá se u nich nějaká chyba. O každé zkoušce a jejích výsledcích se vede záznam - protokol.

Uspořádání pro zkoušku betonu v příčném tahu

 

Odkazy:

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Příprava vzorku na zkoušku betonuUspořádání pro zkoušku betonu v příčném tahu