2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Aktuality

Školení o navrhování betonových konstrukcí podle nové generace Eurokódů

Česká betonářská společnost (ČBS) ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) zorganizovala 17. a 18. května v Mikulově školení o navrhování betonových konstrukcí podle nové gen...