ČSN EN 206+A2

ČSN EN 206+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (ČSN EN 206+A1 Concrete — Specification, performance, poduction and conformity) je současná platná norma na výrobu a posuzování vlastností betonu. ČSN EN 206+A2 byla vydána v červenci 2021 s platností od 1. 8. 2021. Dnem vydání nahradila předchozí normu ČSN EN 206+A1 (změny mezi ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 206+A2 jsou však pouze formální).

ČSN EN 206+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda patří mezi normy se ​sponzorovaným přístupem. Tzn. že plné znění normy si po registraci a přihlášení můžete obstarat na stránkách České agentury pro standardizaci. Nejdříve je potřeba projít registrací na stránkách ČAS a poté bude norma zpřístupněna. Všechny normy jsou opatřeny ochranným prvkem a jsou dostupné pouze pro čtení. 

ČAS sponzorovaný přístup

Co je „Sponzorovaný přístup k ČSN”?

Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, se rozumí jejich zpřístupnění koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“.
Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá konkrétní právní předpis.

Autor