ČSN EN 1992 – 1‑1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí …

ČSN EN  1992 – 1‑1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí — Část 1 – 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
(ČSN EN 1992 – 1‑1 Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1 – 1: General reles and rules for buildings)

Norma pro navrhování betonových konstrukcí. Nahradila ČSN 73 1201. Spolu s ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670 jí lze považovat za základní normu pro betonové kondstrukce.

Pohledový beton — komunikace, normy, předpisy

V posledních zhruba třech letech se u nás, kromě funkce konstrukčního materiálu, začíná betonu přiřazovat i role estetického působení. Betonová konstrukce se ve vybraných případech nezakrývá dalšími materiály a stává se součástí celkového architektonického a výtvarného řešení...